Stavební bytové družstvo Kolín
Sladkovského 13, 280 02 Kolín IV
Poštovní schránka 66

 

O b ě ž n í k  č.  5/2003

 

Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo výboru samosprávy, pověřený správče!

 

1)        Na základě usnesení ze shromáždění delegátů SBD Kolín ze dne 29.5.2003 Vám v příloze zasíláme výklad o tom, jakým způsobem musí být schválen jiný způsob platby na opravy a rekonstrukce.

 

2)        Oznamte pokladníkům samospráv, že je třeba nejpozději do 25.9.2003 předat do pokladny SBD Kolín (paní Fromové) všechny pokladní doklady vaší pokladny za 3.čtvrtletí k zaúčtování.

 

3)        Podzimní porada s předsedy se bude konat:

v Českém Brodě dne 9.10.2003 od 16,00 hod. v obřadní síni MěÚ Český Brod
v Kolíně  23.10.2003 od 16,00 hod. v Městském společenském domě Kolín.

 

V Kolíně dne  8.9.2003                          

 

Petr  K r č m á ř

předseda představenstva

SBD Kolín