Stavební bytové družstvo Kolín
Sladkovského 13, 280 02 Kolín IV
Poštovní schránka 66

 

O b ě ž n í k  č.  6/2003

Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo výboru samosprávy, pověřený správče!

1) Žádáme předsedy samospráv a pověřené správce, aby nám nejpozději do 28.11.2003 nahlásili své požadavky na objednání posypové soli včetně počtu balení, (jedno balení 3 kg). Telefonní číslo 321 723 047.

Týká se pouze předsedů a pověřených správců, kteří se nezúčastnili porady s předsedy v Českém Brodě a v Kolíně, kde se tyto požadavky zapisovaly. Po sumarizaci požadavků bude postupně sůl distribuována samosprávám v Kolíně. V Českém Brodě bude možné vyzvednout si objednanou sůl u pana Hájka po telefonické dohodě na tel. č. 220879393, pro ostatní samosprávy bude sůl k vydání na SBD Kolín, případně při jízdě pracovníků SBD Kolín do vaší lokality Vám bude dovezena.

2) Oznamte pokladníkům samospráv, že je třeba odevzdat vyúčtování pokladen včetně hotovosti nejpozději do 15.12.2002 paní Fromové.

 

V Kolíně dne  18.11.2003                          

 

Petr  K r č m á ř

předseda představenstva

SBD Kolín