Stavební bytové družstvo Kolín
Sladkovského 13, 280 02 Kolín IV
Poštovní schránka 66

 

O b ě ž n í k  č.  2/2004
 

Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo výboru samosprávy, předsedo nebo předsedkyně společenství vlastníků jednotek domu, pověřený vlastníku, nebo pověřený správče!

 

1)  Upozorňujeme samosprávy, kterým se provádějí rozbory vody, že jsou již asi od září 2003 upravené ceny. Tyto ceny (níže uvedené) budou platit pouze po dobu platnosti vyhlášky č. 376/2000 Sb., podle které lze ještě provádět krácené rozbory vody a pod. Od nové vyhlášky budou rozbory vody podstatně dražší. O změněných ukazatelích Vás budeme informovat.

Podle vyhl. č. 376/2000 Sb., pitná voda:

1/ Krácený rozbor v rozsahu Přílohy č.3 vyhl. č. 376/2000 Sb.- orientační cena 1.070,-Kč

2/ Základní rozbor v rozsahu Přílohy č.3 vyhl. č. 376/2000 Sb.- orientační cena 7.820,-Kč

Požaduje-li objednatel hodnocení kvality vody (např. jako doklad o vydání rozhodnutí), je nutné, aby odběr provedl vykonavatel. V tomto případě je účtována cena za hodinu odborného pracovníka 250,- Kč  a pokud bylo k odběru nutné použít služební vozidlo vykonavatele, je účtována cena 13,- Kč za 1 km eventuelně čekací doba auta 50,- Kč za hodinu a čas strávený na cestě 100,- Kč/hod. Vyhodnocení laboratorních výsledků 80,- Kč, Fakturační náklady a poštovné činí 40,- Kč.

Hodinové sazby se účtují za každou započatou hodinu. Za přednostní vyřízení zakázky s vyhotovením protokolu se účtuje expresní příplatek 100 % za nákladové ceny vyjma ceny za dopravu. Dopisem z 20.1.2004 nám Zdravotní ústav se sídlem v Kolíně sdělil, že nám bude v případě platnosti naší objednávky (kopii objednávky jsme Vám  zaslali), poskytnuta množstevní sleva z účtované částky 15 %.

 

2)   Oznamte pokladníkům samospráv, že je třeba nejpozději do 18.3.2004 předat do pokladny SBD Kolín (paní Fromové) všechny pokladní doklady vaší pokladny za 1.čtvrtletí k zaúčtování.

 

3)  Žádám všechny předsedy samospráv, aby přestali pro vyplácení dohod o provedení práce, nebo dohod o pracovní činnosti používat staré formuláře a od letošního roku začali používat pouze nové formuláře s logem SBD Kolín. Formuláře si můžete vyžádat ve mzdové účtárně SBD Kolín, nebo si je můžete stáhnout z internetových stránek SBD Kolín, www.sbdkolin.cz.

 

4)  Jarní porada s předsedy výborů samospráv, předsedy SVJ a pověřenými správci se koná: v Kolíně  22.3.2004 od 16,00 hod. v MSD Kolín,

v Českém Brodě  5.4.2004 od 16,00 hod. na MěÚ v Českém Brodě.

 

5)  Informace: Pracovník servisní firmy na výtahy, pan Petr Karásek odešel do důchodu a místo něj zajišťuje servis výtahů pan Vondrák. Tel. číslo na hlášení vyproštění a oprav výtahů zůstalo nezměněno: 777 767 136.

Prosíme, abyste vždy neprodleně hlásili poruchy výtahů, aby došlo k zprovoznění výtahu v co nejkratší době. Dále Vás  informujeme, že součástí paušální platby za servis jsou náhradní díly do hodnoty 100,-Kč včetně práce. Náhradní díly nad 100,-Kč jsou hrazeny z dlouhodobé zálohy na opravy, práce u náhradních dílů nad 100,-Kč jsou v rozsahu služeb poskytovaných na základě paušální platby. Dle dohody by pracovníci servisní firmy měli vždy předem odsouhlasit s předsedy samospráv či předsedy společenství vlastníků cenu za materiál, a to ještě před započetím opravy.

6)  Oznamujeme Vám, že z telefonního čísla 321 722 460 (dříve číslo ústředny s možností přepojení) je nyní přímá linka technické náměstkyně paní Ursínyové a telefonní číslo 321 713 869 (dříve přímá linka energetičky paní Jeníčkové) je nyní linkou ústředny s možností přepojení.

 

7)  Žádáme předsedy samospráv, aby pro kontrolu funkčnosti vodoměrů SV a TUV provedli čtvrtletní odpočty k 31.3.2004. Tyto odpočty nemusíte předávat na SBD, slouží pouze pro zkontrolování, zda nedošlo k jejich zastavení.

 

8)  Upozorňujeme na dodržení termínu (15.3.2004) pro zaslání plánovaných oprav jednotlivých domů pro rok 2004.

 

V Kolíně dne  4.3.2004                          

 

Petr  K r č m á ř

předseda představenstva

SBD Kolín