Stavební bytové družstvo Kolín
Sladkovského 13, 280 02 Kolín IV
Poštovní schránka 66

 

O b ě ž n í k  č.  4/2004
 

Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo výboru samosprávy, předsedo nebo předsedkyně společenství vlastníků jednotek domu, pověřený vlastníku, nebo pověřený správče!

  

1)    Oznamte pokladníkům samospráv, že je třeba nejpozději do 23.9.2004 předat do pokladny SBD Kolín (paní Fromové) všechny pokladní doklady vaší pokladny za 3.čtvrtletí k zaúčtování.

 

2)    Na základě § 4, zákona č. 133/1985 – o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu § 28 vyhlášky č. 246/2001 Sb. – o požární prevenci, nechalo SBD Kolín pro Váš dům zpracovat začlenění do kategorie činnosti dle výše uvedeného zákona a vyhlášky. Cena za zpracování této části požární dokumentace objektu požárním specialistou je 50,-Kč pro jeden dům.

 

3)  Žádáme předsedy samospráv, kteří do dnešního dne nepodali písemnou zprávu o odstranění  závad uvedených v protokolu o roční prohlídce kotle na pevná paliva, aby tak učinili nejpozději do  30. 9.2004.

 

V Kolíně dne  13.09.2004

 

Petr  K r č m á ř

předseda představenstva

SBD Kolín