Stavební bytové družstvo Kolín
Sladkovského 13, 280 02 Kolín IV
Poštovní schránka 66

 

O b ě ž n í k  č.  5/2004
 

Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo výboru samosprávy, předsedo nebo předsedkyně společenství vlastníků jednotek domu, pověřený vlastníku, nebo pověřený správče!

 

1)                  Žádáme předsedy samospráv a pověřené správce, případně předsedy SVJ, aby nám nejpozději do 30.11.2004 nahlásili své požadavky na objednání posypové soli včetně počtu balení, (jedno balení 3 kg)  na tel. č. 321 723 047.  

Týká se pouze předsedů a pověřených správců, kteří se nezúčastnili porady s předsedy v Českém Brodě a kteří se nezúčastní porady s předsedy v Kolíně, kde se tyto požadavky budou zapisovat. Po sumarizaci požadavků bude postupně sůl distribuována samosprávám v Kolíně. V Českém Brodě bude možné vyzvednout si objednanou sůl u pana Hájka po telefonické dohodě na tel. č. 321 623 238, pro ostatní samosprávy bude sůl k vydání na SBD Kolín, případně při jízdě pracovníků SBD Kolín do vaší lokality Vám bude dovezena.

V Kolíně dne 29.10.2004

 

Petr  K r č m á ř

předseda představenstva

SBD Kolín