Stavební bytové družstvo Kolín
Sladkovského 13, 280 02 Kolín IV
Poštovní schránka 66

 

O b ě ž n í k  č.  2/2005
 

Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo výboru samosprávy, předsedo nebo předsedkyně společenství vlastníků jednotek domu, pověřený vlastníku, nebo pověřený správče!

 

1)  Oznamte pokladníkům samospráv, že je třeba nejpozději do 17.3.2004 předat do pokladny SBD Kolín (paní Fromové) všechny pokladní doklady vaší pokladny za 1.čtvrtletí k zaúčtování.

 

2)  Žádám všechny předsedy samospráv, aby pro vyplácení dohod o provedení práce, nebo dohod o pracovní činnosti používali pouze nové formuláře s logem SBD Kolín a aby o tom informovali pracovníky, kteří dohody uzavírají. Formuláře si můžete vyžádat ve mzdové účtárně SBD Kolín, nebo si je můžete stáhnout z internetových stránek SBD Kolín, www.sbdkolin.cz.

 

3)  Jarní porada s předsedy výborů samospráv, předsedy SVJ a pověřenými správci se koná:

v Českém Brodě  17.3.2005 od 16,00 hod. na MěÚ v Českém Brodě,

v Kolíně 31.3.2005 od 15,30 hod. v MSD Kolín.

 

4)  Upozorňujeme výbory samospráv, že pokud se samosprávy rozhodují o zrušení STA a připojení k rozvodům kabelové televize, zůstává na vlastníku domu, bytu a nebytových prostor odpovědnost umožnit uživatelům příjem rozhlasového a televizního vysílání provozovatelů ze zákona za podmínky, že v místě příjmu je signál přiměřené kvality. Proto je nutné zajistit písemný souhlas všech nájemníků i vlastníků v domě s tím, že souhlasí se zrušením STA. Pokud Český rozhlas a Českou televizi budou přijímat přes TKR bude nutné tuto skutečnost uvádět i do nových nájemních smluv.

Obdobnou podmínku (písemný souhlas všech nájemníků i vlastníků v domě) je nutné splnit i v případech kdy se samosprávy rozhodují o zrušení zařízení prádelen a mandlů, případně o rekolaudaci těchto prostorů pro jiný způsob užívání.

 

V Kolíně dne  4.3.2005
 

Petr  K r č m á ř
předseda představenstva
SBD Kolín