Stavební bytové družstvo Kolín
Sladkovského 13, 280 02 Kolín IV
Poštovní schránka 66

 

O b ě ž n í k  č.  3/2005
 

Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo výboru samosprávy, předsedo nebo předsedkyně společenství vlastníků jednotek domu, pověřený vlastníku, nebo pověřený správče!

 

1)      Žádáme Vás, abyste na přiloženém tiskopise stanovili návrhy odměn členům výboru samosprávy za 1. pololetí 2005 včetně uvedení rodného čísla. Minimální odměna samosprávy je 220,-Kč za byt a rok. Pokud si výbor samosprávy bude chtít vyplatit odměny vyšší než 220,-Kč za byt a rok, doloží k podkladům pro výplatu zápis z členské schůze samosprávy domu, na které byla výplata odměn projednána a schválena nadpoloviční většinou usnášeníschopné schůze samosprávy.  Odměny se zahrnou do správních provozních nákladů příslušné samosprávy. Počet bytů zahrnuje všechny byty v dané samosprávě včetně bytů vlastnických. Návrh odměn nám vraťte nejpozději do 30.6.2005. Odměny budou zasílány jednorázově, proto žádáme o dodržení termínu. Výplata odměny bude vyplacena pouze v tom případě, že budou samosprávou včas doručeny podklady, jinak bude odměna vyplacena až v dalším pololetí po doručení příslušného dokladu. Jestliže ve výboru samosprávy pracuje nedružstevník, musí s ním být pro výplatu odměny uzavřena „Dohoda o povedení práce“. Formulář je k vyzvednutí na SBD ve mzdové účtárně nebo je možné jej vytisknout z internetových stránek SBD Kolín, www.sbdkolin.cz

U odměny pověřeného správce (v domech kde není zvolen výbor samosprávy a představenstvem je jmenován pověřený správce) je odměna 605,- Kč/měsíc + 22,-Kč za každý další byt v domech s více než 20-ti byty.

 

2)      Oznamte pokladníkům samospráv, že je třeba nejpozději do 23.6.2005 předat do pokladny SBD Kolín (paní Fromové) všechny pokladní doklady vaší pokladny za 2.čtvrtletí k zaúčtování.

 

3)      V příloze Vám zasíláme text jednotlivých usnesení schválených na shromáždění delegátů 26.5.2005.

4)    Inzeráty:

            Prodám družstevní byt u Jána, 5. patro, 2 výtahy, zděné jádro. Tel.: 321 714 865.

Samospráva SV 15, prodá elektricky vyhřívaný mandl. Max. příkon 3,2 kW, šířka válce 120 cm a hmotnost 185 kg. Málo používaný, zachovalý. Tel.: 723 900 382.

 

Představenstvo i pracovníci SBD Kolín Vám přejí příjemnou dovolenou.

 

V Kolíně dne  8.6.2005

 

Petr  K r č m á ř
předseda představenstva
SBD Kolín