Stavební bytové družstvo Kolín
Sladkovského 13, 280 02 Kolín IV
Poštovní schránka 66

 

O b ě ž n í k  č.  4/2005
 

Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo výboru samosprávy, předsedo nebo předsedkyně společenství vlastníků jednotek domu, pověřený vlastníku, nebo pověřený správče!

1) Oznamte pokladníkům samospráv, že je třeba nejpozději do 22.9.2005 předat do pokladny SBD Kolín (paní Fromové) všechny pokladní doklady vaší pokladny za 3.čtvrtletí k zaúčtování.

2) Upozorňujeme samosprávy, že celoprosklené dveře za vstupními dveřmi, které jsou u některých domů v Českém Brodě (ul. Na Cihelně, Roháčova) v Kolíně (U Jána, Sídliště, Zálabí), by bylo vhodné označit pruhem barvy nebo pruhem samolepky, případně upevnit přes sklo madlo (vyhl.101/2005 Sb.), aby v noci někdo neprošel dveřmi a nezpůsobil si úraz, jak se již v jednom případě stalo. Dle našich informací je cenově nejvýhodnější možnost objednání barevné samolepky, určené pro tyto účely v částce 8,- Kč za 10 cm (tzn. na prosklené dveře šíře 90 cm, samolepku za 72,- Kč).

3) V příloze vám zasíláme kopii článku z Byt magazínu č. 8/2005 o výtazích.

V Kolíně dne 24.8.2005

Petr  K r č m á ř
předseda představenstva
SBD Kolín