Stavební bytové družstvo Kolín
Sladkovského 13, 280 02 Kolín IV
Poštovní schránka 66

 

O b ě ž n í k  č.  5/2005
 

Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo výboru samosprávy, předsedo nebo předsedkyně společenství vlastníků jednotek domu, pověřený vlastníku, nebo pověřený správče!

 

1)     Představenstvo SBD Kolín na své schůzi dne 29.9.2005 zvolilo do funkce místopředsedy představenstva SBD Kolín člena představenstva, pana Václava Hájka.

 

2)      Na základě jednání s Technickými službami města Kolín a Český Brod žádáme výbory samospráv, aby při nejbližší příležitosti informovali vlastníky i nájemníky v domě o odkládání vyřazených elektrospotřebičů, starého nábytku, zařizovacích předmětů (vany, splachovače, umývadla), případně stavební suti na sběrná místa, ne do kontejnerů nebo do prostor v popelnicových stáních, které mají sloužit pouze pro odkládání tuhého domovního odpadu.

 

3)      Porada s předsedy samospráv v Kolíně se bude konat v salóncích 1,2,3 Městského společenského domu v Kolíně dne 30.11.2005 od 16,00 hodin.

 

4)      V rámci požární prevence nabízí firma EUROPEAN SECURITY COMPANY a.s. montáž bezpečnostních protipožárních čidel proti výbuchu plynu. Bližší informace Vám může sdělit zástupce uvedené firmy, pan Roman Richter na tel. č. 774 177 755.

 

5)     Požadavky na objednání posypové soli sdělte laskavě na tel.č. 321 713 869 do 30.11.2005.

 

6)      Vzhledem k tomu, že se blíží zimní období a tedy i zakončení většiny rozpracovaných prací a oprav, chceme tento čas věnovat přípravě akcí na rok 2006 a proto předsedy samospráv, zástupce vlastníků a pověřené správce vyzýváme aby znovu uvážili svoje plány oprav a případně s námi jednali o úpravách. Jedná se o velké akce jako výměny oken a zateplování. Je vhodné využít sníženou sazbu DPH na 5%, která platí do 31.12.2007. Poptávková řízení a uzavření smluv s dodavateli chceme provádět přes zimní období.

 

7)      Upozornění pro členy a pověřené správce, kteří mají s SBD uzavřenou dohodu o pracovní činnosti. Výkazy práce předávejte na družstvo do prvního kalendářního dne následujícího měsíce. V případě, že Vaše dohoda o pracovní činnosti končí k 31.12.2005, neopomeňte uzavřít včas dohodu novou, protože tyto dohody budeme muset hlásit počátkem ledna na sociální správu.

 

V Kolíně dne  24.10.2005

 

Petr  K r č m á ř
předseda představenstva
SBD Kolín