Stavební bytové družstvo Kolín
Sladkovského 13, 280 02 Kolín IV
Poštovní schránka 66

 

O b ě ž n í k  č.  1/2007
 

Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo výboru samosprávy, předsedo nebo předsedkyně společenství vlastníků jednotek domu, pověřený vlastníku, nebo pověřený správce!

V roce 2007 Vám jménem představenstva i jménem pracovníků SBD Kolín přeji pevné zdraví, mnoho úspěchů v osobním životě a co nejméně problémů při vykonávání funkce spojené se správou vašeho domu.

 

1)       Od 1.1.2007 dochází ke změně ceny tepla na topení a ohřev TUV pouze v Kolíně, v Českém Brodě zůstává stejná:

      (ceny jsou uvedeny vč. DPH)

 

Kolín

Český Brod

měření na vstupu do objektu byty

měření na vstupu do objektu byty

cena od 1.1.2007        416,85 Kč/GJ

současná cena           462,00 Kč/GJ

měření v předávací stanici byty

měření v předávací stanici byty

cena od 1.1.2007        385,35 Kč/GJ

současná cena           432,60 Kč/GJ

SV do ohřevu TUV         47,46  Kč/m3

SV do ohřevu TUV  57,92  Kč/m3

domovní předávací stanice byty

 

cena od 1.1.2007        447,30 Kč/GJ

 

 

2)       Sdělujeme Vám, že cena za tuhý domovní odpad pro Kolín zůstává stejná (492,- Kč za rok na osobu). Cena pro Český Brod  se zvyšuje z původních 480,- Kč na 500,-Kč na osobu a rok.

 

3) Abychom mohli do návrhu plánu oprav na rok 2007 s výhledem do roku 2010 zařadit Vámi plánované akce, připomínáme, že je nutné sdělit vaše požadavky technickému úseku nejpozději do 31.1.2007. Vaše požadavky budou zapsány do návrhu plánu, který budete předkládat ke schválení členské schůzi samosprávy a shromáždění vlastníků při schvalování hospodaření za rok 2006 v dubnu 2007, včetně předpokládaných cen na jednotlivé opravy.

 

4)   Žádáme samosprávy, které zjistily vadné vodoměry při konečných odečtech v bytě, aby urychleně poslaly žádanky na výměnu s telefonem na uživatele bytu,  kde byla zjištěna závada a kde se bude vodoměr vyměňovat.

 

V Kolíně dne 18.1.2007

 

Petr  K r č m á ř

předseda představenstva

SBD Kolín