Stavební bytové družstvo Kolín
Sladkovského 13, 280 02 Kolín IV
Poštovní schránka 66

 

O b ě ž n í k  č.  5/2007
        

Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo výboru samosprávy, předsedo nebo předsedkyně společenství vlastníků jednotek domu, pověřený vlastníku, nebo pověřený správče!

 

1)        Žádáme Vás, abyste na přiloženém tiskopise stanovili návrhy odměn členům výboru samosprávy za 2. pololetí 2007 včetně uvedení rodného čísla. Minimální odměna samosprávy je 300,-Kč za byt a rok. Pokud si výbor samosprávy bude chtít vyplatit odměny vyšší než 300,-Kč za byt a rok, doloží k podkladům pro výplatu zápis z členské schůze samosprávy domu, na které byla výplata odměn projednána a schválena nadpoloviční většinou usnášeníschopné schůze samosprávy. Odměny se zahrnou do správních provozních nákladů příslušné samosprávy. Počet bytů zahrnuje všechny byty v dané samosprávě včetně bytů vlastnických. Návrh odměn nám vraťte nejpozději do 17.1.2008. Odměny budou zasílány jednorázově, proto žádáme o dodržení termínu. Výplata odměny bude vyplacena pouze v tom případě, že budou samosprávou včas doručeny podklady, jinak bude odměna vyplacena až v dalším pololetí po doručení příslušného dokladu. Jestliže za výbor samosprávy vykonává některé práce osoba, která není členem družstva, nemůže být odměňována formou funkcionářských odměn, ale musí s ní být pro výplatu odměny uzavřena „Dohoda o povedení práce“. Formulář je k vyzvednutí na SBD ve mzdové účtárně nebo je možné jej vytisknout z internetových stránek SBD Kolín, www.sbdkolin.cz

U odměny pověřeného správce (v domech, kde není zvolen výbor samosprávy a představenstvem je jmenován pověřený správce) je odměna 670,- Kč/měsíc u domů do 10-ti bytů a u domů nad 10 bytů je 670,-Kč/měsíc + 25,-Kč/měsíc za každý další byt nad 10.

 

2)    Dále Vám v příloze zasíláme anketu kterou po vyhodnocení chceme využít pro kvalitnější výběr firem, které pro nás provádějí opravy a rekonstrukce. Stále se totiž stává, že na základě jediného kritéria-nabídkové ceny se k provádění oprav dostanou firmy jejichž kvalita prováděných prácí není na nejlepší úrovni. Proto Vás žádáme, abyste v zájmu zlepšení poskytovaných služeb dotazník vyplnili a vrátili na SBD do 30.11.2007.

 

3)        Oznamte pokladníkům samospráv, že je třeba odevzdat vyúčtování pokladen včetně hotovosti nejpozději do 13.12.2007 paní Fromové.

 

4)     Samosprávám a SVJ, kde je plánovaná pravidelná revize el. společných prostorů, prádelen, kotelen a hromosvodů na příští rok 2008, bude v prosinci 2007 zaslán  plán el.revizí, jaká revize bude u nich provedena, kým a orientační termín provedení jako je tomu každým rokem. Žádáme předsedy samospráv či zástupce SVJ, správce domů, aby revizním technikům el. zařízení na požádání bezproblémově zajistili zpřístupnění všech požadovaných společných prostor pro provedení revize a předložili k provedení el. revize i přenosné el. nářadí, spotřebiče. Dále  žádáme předsedy samospráv, zástupce vlastníků, správce domů, aby se po zaslání revizní zprávy v daném termínu vyjádřili k odstranění závad.

       V případě, že samospráva, či SVJ neobdrží  plán revizí hromosvodů na r. 2008, nebude u nich v tomto roce prováděna periodická revize el. zařízení, hromosvodů apd..

 

5)    Žádáme všechny předsedy samospráv, zástupce SVJ a správce domů, aby nahlásili SBD Kolín telefonní spojení alespoň na 1 zástupce domu, nejlépe však na 2 osoby. Je těžké něco zajišťovat - opravu, revize, dohodnout si termíny atd., když na některé samosprávy nemáme ani jedno tel. spojení. Prosíme Vás, abyste vždy po změně čísla telefonu, mobilu, či zrušení státní linky nás ihned informovali (zrušení tel. linky zjistíme, ale je nutné sdělit nový kontakt, aby bylo s kým komunikovat). Urychlíte tím vyřízení Vašich požadavků a snížíte náklady SBD Kolín za telefony. Pokud máte přístup k internetu, žádáme Vás i o sdělení Vaší e-mailové adresy, dá se tím urychlit vzájemná korespondence. Děkujeme.

 

6)    Oznamujeme Vám, že posypovou sůl  si můžete zakoupit v prodejnách: ZNZ Zálabí a OBI.            

 

7)        Vzhledem k tomu, že většina zaměstnanců SBD Kolín bude v období od 27.12. do 31.12.2007 čerpat řádnou dovolenou, upozorňujeme Vás, že v této době bude pokladna a účtárna uzavřena. V případě poruch dodávek energií, poruch výtahů, nebo v případě havárií využijte těchto telefonních čísel: výtahy – 777 767 136, MTH – 321 724 276,  el.proud (ČEZ) – 840 850 860, voda, kanalizace – 321 725 601 (Kolín), 321 677 154 (Č.Brod), 777 145 110 (Kostelec n/Č.l.).

 

 

 

Pracovníci a představenstvo SBD Kolín Vám přejí příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku 2008 Vám přejí hodně zdraví, spokojenosti i osobních úspěchů a těší se na další spolupráci.

V Kolíně dne 23.10.2007

 

Petr  K r č m á ř

předseda představenstva

SBD Kolín