Stavební bytové družstvo Kolín
Sladkovského 13, 280 02 Kolín IV
Poštovní schránka 66

 

O b ě ž n í k   č.  6/2007

pouze pro SVJ
 

Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo společenství vlastníků jednotek domu, pověřený vlastníku!

 

Upozornění pro výbory SVJ a pověřené vlastníky !!!
Vzhledem k tomu, že zákon 103/2000 Sb. ukládá společenstvím vlastníků povinnost, aby plánované opravy a modernizaci domu odsouhlasila na shromáždění vlastníků tříčtvrtinová většina všech vlastníků, zasíláme Vám návrh plánu oprav. Tento plán vraťte na SBD Kolín do 31.1.2008, aby bylo možné zahrnout plánované opravy do plánu oprav, který bude součástí zápisů ze schůzí shromáždění vlastníků, které pro Vás připravujeme. Upozorňujeme, že současná právní úprava neumožňuje nahradit schválení plánu oprav na shromáždění vlastníků písemným prohlášením jednotlivých vlastníků, že s opravou souhlasí.     

Pokud nebudete znát přibližnou cenu plánované akce, můžete se obrátit na
pracovníky našeho technického úseku.


Do návrhu plánu oprav uveďte opravy vyšší než 20 tis. Kč.


Děkujeme za spolupráci.

 

 

Současně žádáme vlastníky bytů , aby dodržovali úřední hodiny SBD Kolín tj.:

Pondělí    6.00 – 11.00        12.00 – 15.00

Čtvrtek     6.00 - 11.00        12.00 -  16.30 

 

V Kolíně dne 11.12.2007

 

Petr  K r č m á ř

předseda představenstva

SBD Kolín