Stavební bytové družstvo Kolín
Sladkovského 13, 280 02 Kolín IV
Poštovní schránka 66

 

O b ě ž n í k  č.  1/2008
   

Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo výboru samosprávy, předsedo nebo předsedkyně společenství vlastníků jednotek domu, pověřený vlastníku, nebo pověřený správce!

V roce 2008 Vám jménem představenstva i jménem pracovníků SBD Kolín přeji pevné zdraví, mnoho úspěchů v osobním životě a co nejméně problémů při vykonávání funkce spojené se správou vašeho domu.

 

1)         Od 1.1.2008 dochází ke změně ceny tepla na topení a ohřev TV v Kolíně a v Českém Brodě. (Ceny jsou uvedeny vč. DPH 9 %)

Kolín:                                                                   Český Brod:

       měření na vstupu do objektu              byty                měření na vstupu do objektu    byty

       cena od 1.1.2007                    416,85 Kč/GJ             cena od 1.1.2007         462,00 Kč/GJ

       cena od 1.1.2008               466,52 Kč/GJ             cena od 1.1.2008     499,22 Kč/GJ

      

       měření v předávací stanici                  byty           měření v předávací stanici       byty

       cena od 1.1.2007                     385,35 Kč/GJ             cena od 1.1.2007      432,60 Kč/GJ

       cena od 1.1.2008               430,55 Kč/GJ            cena od 1.1.2008     470,88 Kč/GJ

 

       domovní předávací stanice                byty

       cena od 1.1.2007                    447,30 Kč/GJ

       cena od 1.1.2008               499,22 Kč/GJ

 

2)    Vodné, stočné  v Kolíně (VODOS s.r.o.), cena ještě není schválena  MěÚ Kolín. Změna by byla  až od 1.2.2008:

       vodné 27,10  + stočné 28,83  = 55,93 + 9% DPH =  60,96  cca 61,- Kč/m3,

       (zvýšení o cca 7,- Kč, bylo 54,09).

 

  Kouřim (ZIPR s.r.o.)

  cena za vodné, stočné zůstává stejná, což je:

  vodné 25,71 + stočné 21,90 = 51,89 cca 52,-Kč/m3,

  (při změně DPH z 5% na 9% je zvýšení o cca 2,- Kč, bylo 49,99-Kč).

    

       Český Brod ( l.SčV a.s.)

       vodné, stočné pro rok 2008 od 1.1.2008

       vodné  22,98 + stočné 35,52 + 9% DPH =  63,76 cca 64,-Kč/m3.

       (zvýšení o cca 2,- Kč, bylo 61,87 Kč/m3). 

   

       OÚ Oleška 

       Vodné od 1.1.2008 se zvyšuje na 20,-Kč bez DPH

       (zvýšení o 3,- Kč, bylo 17,- Kč)

 

3)   Sdělujeme Vám, že cena za tuhý domovní odpad pro Kolín zůstává stejná 492,- Kč na osobu za rok. Cena pro Český Brod  je  500,-Kč na osobu za rok.    

 

 

4)    Žádáme samosprávy, které zjistily vadné vodoměry při konečných odečtech v bytě, aby urychleně poslaly žádanky na výměnu s telefonem na uživatele bytukde byla zjištěna závada a kde se bude vodoměr vyměňovat.

 

V Kolíně dne 16.1.2008

 

Petr  K r č m á ř

předseda představenstva

SBD Kolín