Stavební bytové družstvo Kolín
Sladkovského 13, 280 02 Kolín IV
Poštovní schránka 66

 

O b ě ž n í k  č.  2/2008
   

Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo výboru samosprávy, předsedo nebo předsedkyně společenství vlastníků jednotek domu, pověřený vlastníku, nebo pověřený správče!

 

 

1)  Oznamte pokladníkům samospráv, že je třeba nejpozději do 27.3.2008 předat do pokladny SBD Kolín (paní Fromové) všechny pokladní doklady vaší pokladny za 1.čtvrtletí k zaúčtování.

 

2)  Jarní porada s předsedy výborů samospráv, předsedy SVJ a pověřenými správci se koná:

v Českém Brodě  v úterý 25.3.2008 od 16,00 hod. na MěÚ v Českém Brodě,

v Kolíně ve středu 26.3.2008 od 16,00 hod. v salóncích MSD Kolín.

 

V Kolíně dne 22. 2. 2008

 

Petr  K r č m á ř

předseda představenstva

SBD Kolín