Stavební bytové družstvo Kolín
Sladkovského 13, 280 02 Kolín IV
Poštovní schránka 66

 

O b ě ž n í k  č.  3/2008
   

Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo výboru samosprávy, předsedo nebo předsedkyně společenství vlastníků jednotek domu, pověřený vlastníku, nebo pověřený správče!

 

1)        Oznamte pokladníkům samospráv, že je třeba nejpozději do 19.6.2008 předat do pokladny SBD Kolín (paní Fromové) všechny pokladní doklady vaší pokladny za 2.čtvrtletí k zaúčtování.

 2)    Na družstevních a vlastnických schůzích byly odsouhlaseny opravy domů na rok 2008. Žádáme proto o urychlené zaslání žádanek na tyto práce na TÚ SBD Kolín.

  

V Kolíně dne  26.5.2008

 

Petr  K r č m á ř

předseda představenstva

SBD Kolín