Stavební bytové družstvo Kolín
Sladkovského 13, 280 02 Kolín IV
Poštovní schránka 66

 

O b ě ž n í k  č.  1/2009
   

  Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo výboru samosprávy, předsedo nebo předsedkyně společenství vlastníků jednotek domu, pověřený vlastníku, nebo pověřený správče!

V roce 2009 Vám jménem představenstva i jménem pracovníků SBD Kolín přeji pevné zdraví, mnoho úspěchů v osobním životě a co nejméně problémů při vykonávání funkce spojené se správou vašeho domu.

 

1)       Od 1.1.2009 dochází ke změně ceny tepla na topení a ohřev TV v Kolíně a v Českém Brodě. (Ceny jsou uvedeny vč. DPH 9 %)

Kolín:                                                                     Český Brod:

       měření na vstupu do objektu                   byty             měření na vstupu do objektu    byty

       cena od 1.1.2008                  466,52 Kč/GJ                 cena od 1.1.2008         499,22 Kč/GJ

       cena od 1.1.2009               507,94 Kč/GJ              cena od 1.1.2009      588,60            Kč/GJ

 

       měření v předávací stanici                       byty             měření v předávací stanici       byty

       cena od 1.1.2008                  430,55 Kč/GJ                 cena od 1.1.2008         470,88 Kč/GJ

       cena od 1.1.2009               468,70 Kč/GJ              cena od 1.1.2009      555,90            Kč/GJ

 

       domovní předávací stanice                     byty

       cena od 1.1.2008                  499,22 Kč/GJ

       cena od 1.1.2009               542,82 Kč/GJ

 

2)    Město Kolín a Vodohospodářské sdružení Kolín schválilo tyto ceny vodného a stočného pro rok 2009:

       vodné 29,93  + stočné 31,76  = 61,69 + 9% DPH =  67,24   Kč/m3,

       (zvýšení o cca 6,30 Kč, bylo 60,96 Kč/m3).

 

Český Brod ( l.SčV a.s.) pro rok 2009 byly schváleny tyto ceny vodného a stočného:

       vodné  25,56 + stočné 37,98 = 63,54 + 9% DPH =  69,26 Kč/m3.

       (zvýšení o cca  5,50  Kč, bylo 63,76 Kč/m3). 

      

3)    Sdělujeme Vám, že cena za tuhý domovní odpad pro Kolín zůstává stejná 492,- Kč na osobu za rok. Cena pro Český Brod  je  500,-Kč na osobu za rok.    

 

4)        Žádáme samosprávy, které při konečných odečtech stavu vodoměrů v závěru roku zjistily v bytech nefunkční vodoměry, případně porušené plomby, aby urychleně na SBD Kolín zaslaly žádanky na výměnu vodoměrů s udáním telefonního čísla na uživatele bytu, ve kterém byla zjištěna závada a kde je nutné vodoměr vyměnit, nebo zaplombovat.

 

5)        Vzhledem k tomu, že u jedné samosprávy bylo na počátku letošního roku ČEZem zjištěno neoprávněné porušení plomby na hlavním rozvaděči i u elektroměru pro měření spotřeby el. energie ve společných prostorách a provedení zásahu, který způsobil opačný chod elektroměru, byla samosprávě za černý odběr vyměřena sankce ve výši asi 8.000,- Kč na jeden byt. Upozorňujeme členy výborů samospráv, SVJD, správce domů, aby zkontrolovali neporušenost plomb na rozvaděčích, případně na elektroměrech pro měření spotřeby el. energie ve společných prostorách a případné nedostatky okamžitě ohlásili technickému úseku SBD Kolín, který zajistí zaplombování.

 

6)    Abychom mohli do návrhu plánu oprav na rok 2009 s výhledem do roku 2013 zařadit Vámi plánované akce, připomínáme, že je nutné uvést vaše požadavky do přiloženého formuláře a předat technickému úseku nejpozději do 10.2.2009. /Nezapomeňte uvést adresu domu / Vaše požadavky budou zapsány do návrhu plánu, který budete předkládat ke schválení členské schůzi samosprávy a shromáždění vlastníků při schvalování hospodaření za rok 2008 v dubnu 2009, včetně předpokládaných cen na jednotlivé opravy.

 V Kolíně dne 21.1.2009

 

Petr  K r č m á ř

předseda představenstva

SBD Kolín