Stavební bytové družstvo Kolín
Sladkovského 13, 280 02 Kolín IV
Poštovní schránka 66

 

O b ě ž n í k  č.  2/2009
   

  Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo výboru samosprávy, předsedo nebo předsedkyně společenství vlastníků jednotek domu, pověřený vlastníku, nebo pověřený správče!

 

 

1) Oznamte pokladníkům samospráv, že je třeba nejpozději do 26.3.2009 předat do pokladny SBD Kolín (paní Fromové) všechny pokladní doklady vaší pokladny za 1.čtvrtletí k zaúčtování.

 

2) Jarní porada s předsedy výborů samospráv, předsedy SVJ a pověřenými správci se koná:

v Českém Brodě  v úterý 24.3.2009 od 16,00 hod. na MěÚ v Českém Brodě,

v Kolíně ve středu 25.3.2009 od 16,00 hod. v salóncích MSD Kolín.

Na poradách bude rozdávána pošta s vyúčtováním za rok 2008 a podklady pro konání členských a vlastnických schůzí. Budou to velké obálky jako v minulých letech a tak bychom uvítali, když se nebudete moci zúčastnit porady, abyste si poštu vyzvedli na SBD v sekretariátu v termínu od 24.3. do 26.3.2009.

 

3) V příloze vám zasíláme návod pro používání plastových oken, se kterým seznamte spolubydlící..

 V Kolíně dne 23. 2. 2009

 

Petr  K r č m á ř

předseda představenstva

SBD Kolín