Stavební bytové družstvo Kolín
Sladkovského 13, 280 02 Kolín IV
Poštovní schránka 66

 

O b ě ž n í k  č.  3/2009
   

 Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo výboru samosprávy, předsedo nebo předsedkyně společenství vlastníků jednotek domu, pověřený vlastníku, nebo pověřený správče!

 

1)          Oznamte pokladníkům samospráv, že je třeba nejpozději do 19.6.2009 předat do pokladny SBD Kolín (paní Fromové) všechny pokladní doklady vaší pokladny za 2.čtvrtletí k zaúčtování.

 

2)    Na družstevních a vlastnických schůzích byly odsouhlaseny opravy domů na rok 2009. Žádáme proto o urychlené zaslání žádanek na tyto práce na TÚ SBD Kolín.

 

3)       Seminář pro zájemce o účast v Dotačním programu Mžp „Zelená úsporám“.

 

S ohledem na množící se dotazy na možnosti využití nabízeného programu Vás zveme na seminář uspořádaný k této problematice s následujícím programem:

1 - Úvod

                            Potenciál Programu z pohledu správy bytového fondu

2 - Prezentace modelového příkladu družstevního bytového domu

3 - Variantní řešení investice do energetických úspor s využitím Programu

                            a)         Varianta minimalizace investičních nákladů

                            b)         Varianta maximalizace provozních úspor

                            c)         Varianta optimalizace uživatelského komfortu

4 - Příklad projektu přikládaného k žádosti o dotaci

5 - Produktová nabídka finanční instituce Česká spořitelna, a.s. pro účastníky             dotačního programu

6 - Diskuse

7 - Závěr

 

Seminář se uskuteční ve středu, 17.6.2009 od 13,00 hod. v sídle firmy Archa a.s., Smetanova 285, Kolín IV, (spodní strana Husova náměstí).

Žádám zájemce, aby svoji účast laskavě potvrdili telefonicky na tel. č. 321 723 047, nebo e-mailem na adrese info@sbdkolin.cz

 V Kolíně dne 5. 6. 2009

 

Petr  K r č m á ř

předseda představenstva

SBD Kolín