Stavební bytové družstvo Kolín
Sladkovského 13, 280 02 Kolín IV
Poštovní schránka 66

 

O b ě ž n í k  č.  4/2009
   

    Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo výboru samosprávy, předsedo nebo předsedkyně společenství vlastníků jednotek domu, pověřený vlastníku, nebo pověřený správče!

1) Oznamte pokladníkům samospráv, že je třeba odevzdat vyúčtování pokladen včetně hotovosti nejpozději do 10.12.2009 paní Fromové.

2) Samosprávám a SVJ, kde je plánovaná pravidelná revize el. společných prostorů, prádelen, kotelen a hromosvodů na příští rok 2010, zasíláme plán el.revizí, jaká revize bude u nich provedena, kým a orientační termín provedení jako je tomu každým rokem. Žádáme předsedy samospráv či zástupce SVJ, správce domů, aby revizním technikům el. zařízení na požádání bezproblémově zajistili zpřístupnění všech požadovaných společných prostor pro provedení revize a předložili k provedení el. revize i přenosné el. nářadí, spotřebiče. Dále žádáme předsedy samospráv, zástupce vlastníků, správce domů, aby se po zaslání revizní zprávy v daném termínu vyjádřili k odstranění závad.
V případě, že samospráva, či SVJ neobdrží plán revizí hromosvodů na r. 2010, nebude u nich v tomto roce prováděna periodická revize el. zařízení a hromosvodů.

3) Oznamujeme Vám, že posypovou sůl si můžete zakoupit v prodejnách: ZZN Zálabí a OBI.

4) UPC varuje před pokusem o finanční podvod - citujeme jejich upozornění:
Vážení zákazníci,
zjistili jsme, že v posledních dnech bylo zneužito dobré jméno naší společnosti, provozovatele kabelové a satelitní televize, internetu a telefonu. Neznámý pachatel zasílá některým domácnostem podvodné dopisy, ve kterých nabízí po zaplacení částky přes 3 000 Kč zpřístupnění televizní nabídky UPC s více než osmdesáti jinak nedostupnými programy. K dopisu je přiložena složenka a upozornění, že služba bude aktivována teprve po zaplacení.Tímto vás informujeme, že se jedná o pokus o finanční podvod zneužívající jméno a logo společnosti. Okamžitě po zjištění jsme podali na Policii České republiky trestní oznámení na neznámého pachatele.Nikdy jsme nevybírali a nevybíráme zálohy za své služby – platby za odběr služeb probíhají až následující měsíc. Dovolujeme si Vás proto požádat, pokud obdržíte podobný dopis, nereagujte na něj a v případě jakýchkoliv pochybností nás kontaktujte na tel. čísle 241 005 100.

5) Vzhledem k tomu, že většina zaměstnanců SBD Kolín bude v období od 28.12. do 31.12.2008 čerpat řádnou dovolenou, upozorňujeme Vás, že v této době bude pokladna a účtárna uzavřena. V případě poruch dodávek energií, poruch výtahů, nebo v případě havárií využijte těchto telefonních čísel: výtahy – 777 767 136, MTH – 321 724 276, el.proud (ČEZ) – 840 850 860, voda, kanalizace – 321 725 601 (Kolín), 321 677 154 (Č.Brod), 777 145 110 (Kostelec n/Č.l.).

Pracovníci a představenstvo SBD Kolín Vám přejí příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku 2010 Vám přejí hodně zdraví, spokojenosti i osobních úspěchů a těší se na další spolupráci.


V Kolíně dne 24.11.2009
 

Petr  K r č m á ř

předseda představenstva

SBD Kolín