Stavební bytové družstvo Kolín
Sladkovského 13, 280 02 Kolín IV
Poštovní schránka 66

 

O b ě ž n í k  č.  1/2010
   

Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo výboru samosprávy, předsedo nebo předsedkyně společenství vlastníků jednotek domu, pověřený vlastníku, nebo pověřený správče!

V roce 2010 Vám jménem představenstva i jménem pracovníků SBD Kolín přeji pevné zdraví, mnoho úspěchů v osobním životě a co nejméně problémů při vykonávání funkce spojené se správou vašeho domu.

 

1)       Od 1.1.2010 dochází ke změně ceny tepla na topení a ohřev TV v Kolíně a v Českém Brodě. (Ceny jsou uvedeny vč. DPH 10 %)

Kolín:                                                                     Český Brod:

       měření na vstupu do objektu                   byty            měření na vstupu do objektu    byty

       cena od 1.1.2009                  507,94  Kč/GJ               cena od 1.1.2009         588,60 Kč/GJ

       cena od 1.1.2010               537,90 Kč/GJ             cena od 1.1.2010      594,00 Kč/GJ

 

       měření v předávací stanici                      byty            měření v předávací stanici       byty

       cena od 1.1.2009                  468,70  Kč/GJ               cena od 1.1.2009         555,90 Kč/GJ

       cena od 1.1.2010               497,20 Kč/GJ             cena od 1.1.2010      561,00  Kč/GJ

 

       domovní předávací stanice                     byty

       cena od 1.1.2009                  542,82 Kč/GJ

       cena od 1.1.2010               574,20 Kč/GJ

 

2)    Pro Kolín cena vodného a stočného zůstává stejná jako pro rok 2009 pouze se změnilo DPH:

       vodné 29,93  + stočné 31,76  = 61,69 + 10% DPH =  67,86   Kč/m3,

 

Český Brod ( l.SčV a.s.) pro rok 2010 byly schváleny tyto ceny vodného a stočného:

       vodné  26,65 + stočné 37,98 = 64,63 + 10% DPH =  71,09 Kč/m3.

       (zvýšení o cca  1,80  Kč, bylo 69,26 Kč/m3). 

      

3)    Sdělujeme Vám, že cena za tuhý domovní odpad pro Kolín zůstává stejná 492,- Kč na osobu za rok. Cena pro Český Brod  je  500,-Kč na osobu za rok.    

 

4)        Žádáme samosprávy, které při konečných odečtech stavu vodoměrů v závěru roku zjistily v bytech nefunkční vodoměry, případně porušené plomby, aby urychleně na SBD Kolín zaslaly žádanky na výměnu vodoměrů s udáním telefonního čísla na uživatele bytu, ve kterém byla zjištěna závada a kde je nutné vodoměr vyměnit, nebo zaplombovat.

 

5)        Abychom mohli do návrhu plánu oprav na rok 2010 s výhledem do roku 2014 zařadit Vámi plánované akce, připomínáme, že je nutné uvést vaše požadavky do přiloženého formuláře a předat technickému úseku nejpozději do 10.2.2010. Vaše požadavky budou zapsány do návrhu plánu, který budete předkládat ke schválení členské schůzi samosprávy a shromáždění vlastníků při schvalování hospodaření za rok 2009, včetně předpokládaných cen za jednotlivé opravy.

Nezapomeňte vyplnit adresu domu, o který se jedná.

 

V Kolíně dne 12.1.2010

Petr  K r č m á ř
předseda představenstva
SBD Kolín