Stavební bytové družstvo Kolín
Sladkovského 13, 280 02 Kolín IV
Poštovní schránka 66

 

O b ě ž n í k  č.  2/2010
   

 

 

Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo výboru samosprávy, předsedo nebo předsedkyně společenství vlastníků jednotek domu, pověřený vlastníku, nebo pověřený správče!

 

 

1) Oznamte pokladníkům samospráv, že je třeba nejpozději do 25.3.2010 předat do pokladny SBD Kolín (paní Fromové) všechny pokladní doklady vaší pokladny za 1.čtvrtletí k zaúčtování.

 

2) Jarní porada s předsedy výborů samospráv, předsedy SVJ a pověřenými správci se koná:

v Českém Brodě  ve středu 24.3.2010 od 16,00 hod. na MěÚ v Českém Brodě,

v Kolíně v pondělí 29.3.2010 od 16,00 hod. v salóncích MSD Kolín.

Na poradách bude rozdávána pošta s vyúčtováním za rok 2008 a podklady pro konání členských a vlastnických schůzí. Budou to velké obálky jako v minulých letech a tak bychom uvítali, když se nebudete moci zúčastnit porady, abyste si poštu vyzvedli na SBD v sekretariátu v termínu od 24.3. do 29.3.2010.

 

 

 

 

 

V Kolíně dne 15.3.2010

Petr  K r č m á ř
předseda představenstva
SBD Kolín