Stavební bytové družstvo Kolín
Sladkovského 13, 280 02 Kolín IV
Poštovní schránka 66

 

O b ě ž n í k  č.  3/2010
   

 

 

Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo výboru samosprávy, předsedo nebo předsedkyně společenství vlastníků jednotek domu, pověřený vlastníku, nebo pověřený správče!

 

1)          Oznamte pokladníkům samospráv, že je třeba nejpozději do 24.6.2010 předat do pokladny SBD Kolín (paní Fromové) všechny pokladní doklady vaší pokladny za 2.čtvrtletí k zaúčtování.

 

2)          Vzhledem ke skutečnosti, že k 1. 4. 2012 bude končit Smlouva o dodávce televizních programů (kabelová televize) uzavřená s firmou UPC (nástupce firmy Kabel Plus Praha a.s.), žádáme Vás o sdělení, zda Váš dům bude mít zájem tuto smlouvu obnovit. Jedná se o to, že v původní smlouvě je v článku IV. Odst. 3. uvedeno:  “Nebude-li smlouva písemně vypovězena, a to nejpozději do šesti měsíců předem, prodlužuje se její platnost bez dalšího vždy o pět let.“ To znamená, že pokud Váš dům nebude chtít smlouvu prodloužit, je potřeba smlouvu vypovědět nejpozději k 1. 9. 2011. Vzhledem k tomu, že další schůze členů, nebo shromáždění vlastníků ve Vašem domě proběhne pravděpodobně až v dubnu příštího roku, bude nutné toto rozhodnutí projednat, aby se včas zajistilo případné podání výpovědi. Abychom tento bod mohli případně vložit do formuláře pro konání členských schůzí a shromáždění vlastníků v roce 2011, žádáme Vás o předběžné sdělení Vašeho stanoviska do 30. 9. 2010.

 

 

 

V Kolíně dne 15.6.2010

Petr  K r č m á ř
předseda představenstva
SBD Kolín