Stavební bytové družstvo Kolín
Sladkovského 13, 280 02 Kolín IV
Poštovní schránka 66

 

O b ě ž n í k  č.  1/2011
   

 

 

Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo výboru samosprávy, předsedo nebo předsedkyně společenství vlastníků jednotek domu, pověřený vlastníku, nebo pověřený správče!

V roce 2011 Vám jménem představenstva i jménem pracovníků SBD Kolín přeji pevné zdraví, mnoho úspěchů v osobním životě a co nejméně problémů při vykonávání funkce spojené se správou vašeho domu.

 

1)       Od 1.1.2011 dochází ke změně ceny tepla na topení a ohřev TV v Kolíně a v Českém Brodě. (Ceny jsou uvedeny vč. DPH 10 %)

Kolín:                                                                     Český Brod:

       měření na vstupu do objektu                   byty            měření na vstupu do objektu    byty

       cena od 1.1.2010                  537,90  Kč/GJ               cena od 1.1.2010         594,00 Kč/GJ

       cena od 1.1.2011               553,30 Kč/GJ             cena od 1.1.2011      572,00 Kč/GJ

 

       měření v předávací stanici                      byty            měření v předávací stanici       byty

       cena od 1.1.2010                  497,20  Kč/GJ               cena od 1.1.2010         561,00 Kč/GJ

       cena od 1.1.2011               511,50 Kč/GJ             cena od 1.1.2011      539,00            Kč/GJ

 

       domovní předávací stanice                     byty

       cena od 1.1.2010                  574,20 Kč/GJ

       cena od 1.1.2011               588,50 Kč/GJ

 

2)    Kolín (VODOS Kolín) -  cena vodného a stočného bude platná od 1.2.2011, ale zatím není schválena zastupitelstvem města. Cena bude sdělena v příštím oběžníku.

 

Český Brod ( l.SčV a.s.) pro rok 2011 byly schváleny tyto ceny vodného a stočného:

       vodné  30,08 + stočné  44,83 včetně DPH =  74,91 Kč/m3.

       (zvýšení o cca  3,82  Kč, bylo 71,09 Kč/m3). 

      

3)    Sdělujeme Vám, že od 1.1.2011 je cena za tuhý domovní odpad pro Kolín  498,- Kč na osobu za rok. Cena pro Český Brod  je  500,-Kč na osobu za rok.    

 

4)    Žádáme samosprávy, které při konečných odečtech stavu vodoměrů v závěru roku zjistily v bytech nefunkční vodoměry, případně porušené plomby, aby urychleně na SBD Kolín zaslaly žádanky na výměnu vodoměrů s udáním telefonního čísla na uživatele bytu, ve kterém byla zjištěna závada a kde je nutné vodoměr vyměnit, nebo zaplombovat.

 

5)    Abychom mohli do návrhu plánů oprav na rok 2011 s výhledem do roku 2015 zařadit vámi plánované akce, připomínáme, že je nutné uvést vaše požadavky do přiloženého formuláře a předat technickému úseku nejpozději do 10.2.2011 (nezapomeňte uvést adresu domu ).

                                                                                                                                                               Vaše požadavky budou zapsány do návrhu plánu oprav, které budete předkládat ke schválení členské schůzi samosprávy a shromáždění vlastníků při schvalování hospodaření za rok 2010 v dubnu 2011, včetně předpokládaných cen za provedené opravy.

 

V Kolíně dne 20.1.2011

Petr  K r č m á ř
předseda představenstva
SBD Kolín