Stavební bytové družstvo Kolín
Sladkovského 13, 280 02 Kolín IV
Poštovní schránka 66

 

O b ě ž n í k  č.  2/2011
   

 

 

Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo výboru samosprávy, předsedo nebo předsedkyně společenství vlastníků jednotek domu, pověřený vlastníku, nebo pověřený správče!

 

 

1)    VODOS s.r.o. nám oznámil změnu cen vodného a stočného po předchozím schválení radou Vodohospodářského sdružení a zastupitelstvem Města Kolína, které jsou platné od 1.2.2011:

       VODNÉ:     Kolín, Štítary, Tři Dvory, Plaňany, Ovčáry, Břežany, Červené Pečky

       STOČNÉ: Kolín Štítary

       vodné 34,17  + stočné 36,26 včetně DPH = 70,43   Kč/m3,

       Ke změně cen dochází po dvou letech v souvislosti se zvýšením cen vstupních nákladů (zejména energie). Ve skutečnosti se jedná o zvýšení ceny vodného o 1,25 Kč/m3, vč. DPH (nárůst o 3,8%) a zvýšení ceny stočného o 1,32 Kč/m3 vč.DPH (nárůst o 3,8%).

 

2)    Oznamte pokladníkům samospráv, že je třeba nejpozději do 24.3.2011 předat do pokladny SBD Kolín (paní Fromové) všechny pokladní doklady vaší pokladny za 1.čtvrtletí k zaúčtování.

 

3)    Porada s předsedy výborů samospráv, předsedy SVJ a pověřenými správci se koná:

v Kolíně v úterý 29.3.2011 od 16,00 hod. v salóncích MSD Kolín a v Českém Brodě  ve čtvrtek 31.3.2011 od 16,00 hod. na MěÚ v Českém Brodě.

Na poradách bude rozdávána pošta s vyúčtováním za rok 2010 a podklady pro konání členských a vlastnických schůzí. Budou to velké obálky jako v minulých letech a tak bychom uvítali, když se nebudete moci zúčastnit porady, abyste si poštu vyzvedli na SBD v sekretariátu v termínu od 28.3. do 31.3.2011.

 

 

 

 

V Kolíně dne 22.2.2011

Petr  K r č m á ř
předseda představenstva
SBD Kolín