Stavební bytové družstvo Kolín
Sladkovského 13, 280 02 Kolín IV
Poštovní schránka 66

 

O b ě ž n í k  č.  3/2011
   

 

 

Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo výboru samosprávy, předsedo nebo předsedkyně společenství vlastníků jednotek domu, pověřený vlastníku, nebo pověřený správče!

 

1)          Oznamte pokladníkům samospráv, že je třeba nejpozději do 23. 6. 2011 předat do pokladny SBD Kolín (paní Fromové) všechny pokladní doklady vaší pokladny za 2. čtvrtletí k zaúčtování.

 

2)          Termodezinfekce teplé vody:

předáváme Vám informaci od dodavatele teplé vody (MTH Kolín)  o novém opatření na kontrolu kvality dodávky teplé vody pro odběratele:
 

Vážení obchodní partneři,

na základě zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a vyhlášky č. 252/2004 Sb., která stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu, přijalo MTH Kolín spol. s r.o. opatření vedoucí ke kontrole těchto požadavků a limitů - "Kontrola jakosti dodávky teplé vody".

MTH Kolín spol. s r.o. zahájilo provádění kontrol s odběrem vzorků, které následně podléhají kontrole Krajské hygienické stanici Středočeského kraje. Opatřením pro udržení kvality vody je také pravidelná (periodická) termodezinfekce - přehřátí vody na teplou 70xxxC, v periodě 1x za 14 dní u všech stanic se společnou přípravou teplé vody v Kolíně a Českém Brodě.

Termodezinfekce bude prováděna mezi 0:00 hod. a 1:00 a to od 15.4.2011. Dále pravidelně vždy v termínech 1. a 15. den daného měsíce. Tímto Vás žádáme o informování obyvatel (např. vyvěšení informace) o pravidelném provedení těchto termodezinfekcí na Vámi spravovaných místech spotřeby teplé vody.

MTH Kolín spol. s r.o. první oznámení o provedení termodezinfekce, zároveň s informací o následných pravidelných termodezinfekcích, již vyvěsila na vchody všech odběrných míst před jejím provedením tj. 15.4.2011.

 

 

V Kolíně dne 13. 6. 2011

 

Petr  K r č m á ř
předseda představenstva
SBD Kolín