Stavební bytové družstvo Kolín
Sladkovského 13, 280 02 Kolín IV
Poštovní schránka 66

 

O b ě ž n í k  č.  3/2012
   

 

 

Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo výboru samosprávy, předsedo nebo předsedkyně společenství vlastníků jednotek domu, pověřený vlastníku, nebo pověřený správče!

 

1)          Oznamte pokladníkům samospráv, že je třeba nejpozději do 21.6.2012 předat do pokladny SBD Kolín (paní Fromové) všechny pokladní doklady vaší pokladny za 2.čtvrtletí k zaúčtování.

 

2)          Oznamujeme Vám nové telefonní číslo na dispečink MTH Kolín – 800 77 88 33.

 

 

V Kolíně dne 13. 6. 2012

 

Petr  K r č m á ř
předseda představenstva
SBD Kolín