Stavební bytové družstvo Kolín
Sladkovského 13, 280 02 Kolín IV
Poštovní schránka 66

 

O b ě ž n í k  č.  4/2012
   

 


Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo výboru samosprávy, předsedo nebo předsedkyně společenství vlastníků jednotek domu, pověřený vlastníku, nebo pověřený správče! Žádáme Vás o zveřejnění nabídky uvolněných bytů na nástěnce ve vašem domě.

Nabídka uvolněných bytů

Stavební bytové družstvo Kolín nabízí přidělení dvou družstevních bytů, jejichž nájemníci byli z důvodů neplacení nájemného vystěhováni. Nájemní smlouva bude uzavřena se zájemcem, který nabídne nejvyšší částku dodatečného členského vkladu, jehož výše by měla být srovnatelná se současnou tržní cenou bytů v Kolíně. Zájemce, který bude vybrán, se musí stát členem družstva (uhradit zápisné ve výši 500,- Kč a základní členský vklad 3 000,- Kč). Byt může být následně převeden do vlastnictví po zaplacení 3.300,- Kč. Jedná se o byty:

2+1 v desátém podlaží o velikosti 63,29 m2, Čechovy Sady 405, Kolín III,
za dodatečný členský vklad minimálně 850 000,- Kč
a
2+1 ve třetím podlaží o velikosti 70,58 m2, Čechovy Sady 405, Kolín III,
za dodatečný členský vklad minimálně 950 000,- Kč

Prohlídka bytů bude případným zájemcům umožněna dne 15. 11. 2012 od 15,00 hod. do 16,30 hod. na adrese Čechovy sady 405. Případný kontakt 602 181 586. Obálky s nabídkou výše dodatečného členského vkladu doručte na adresu:
Stavební bytové družstvo Kolín
Sladkovského 13
280 02 Kolín IV
nebo osobně do sekretariátu družstva na stejné adrese v zalepené obálce označené nápisem „Neotvírat, nabídka pro přidělení bytu“ do 29. 11. 2012, 16,00 hod. V nabídce uveďte velikost bytu, o který se jedná. Obálky budou otevřeny na jednání představenstva stavebního bytového družstva 29. 11. 2012 v 17.00 hod.
 

  

V Kolíně dne 23. 10. 2012

 

Petr  K r č m á ř
předseda představenstva
SBD Kolín