Stavební bytové družstvo Kolín
Sladkovského 13, 280 02 Kolín IV
Poštovní schránka 66

 

O b ě ž n í k  č.  2/2013
   

Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo výboru samosprávy, předsedo nebo předsedkyně společenství vlastníků jednotek domu, pověřený vlastníku, nebo pověřený správče!

1) Porada s předsedy výborů samospráv, předsedy SVJ a pověřenými správci se koná:
v Českém Brodě v úterý 26.3.2013 od 16,00 hod. na MěÚ v Českém Brodě a v Kolíně ve čtvrtek 28.3.2013 od 16,00 hod v salóncích MSD Kolín.
Na poradách bude rozdávána pošta s vyúčtováním za rok 2012 a podklady pro konání členských a vlastnických schůzí. Budou to velké obálky jako v minulých letech a tak bychom uvítali, když se nebudete moci zúčastnit porady, abyste si poštu vyzvedli na SBD v sekretariátu v termínu od 25.3. do 29.3.2013. Týká se především samospráv v Kolíně. Pro samosprávy z okresu bude vyúčtování zasláno poštou.

V Kolíně dne 21.2.2013


Petr K r č m á ř
předseda představenstva
SBD Kolín