Stavební bytové družstvo Kolín
Sladkovského 13, 280 02 Kolín IV
Poštovní schránka 66

 

O b ě ž n í k  č.  5/2013
   

Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo výboru samosprávy, předsedo nebo předsedkyně společenství vlastníků jednotek domu, pověřený vlastníku, nebo pověřený správče!

1)    Podle § 3 vyhl. 85/1985 Sb. se provádí provozní revize plynových zařízení ve společných prostorách domů jednou za 3 roky a prohlídka 1x za rok. V roce, kdy je v plánu provozní revize plynových zařízení, se kontrola neprovádí. Od 1.1.2014 bude pravidelné roční prohlídky plynových zařízení ve společných prostorách domů provádět p. Bohumil Veselý, tel. 608 366 297. S ním je možné domluvit prohlídku plynového rozvodu v bytě.

2)    Oznamte pokladníkům družstevních samospráv, že je třeba odevzdat vyúčtování pokladen včetně hotovosti nejpozději do12.12.2013 paní Fromové.

 

3)         Samosprávám a SVJ, kde je plánovaná pravidelná revize el. společných prostor, prádelen, kotelen a hromosvodů na příští rok 2014, zasíláme plán el.revizí, jaká revize bude u nich provedena, kým a orientační termín provedení jako je tomu každým rokem. Žádáme předsedy samospráv či zástupce SVJ, správce domů, aby revizním technikům el. zařízení na požádání bezproblémově zajistili zpřístupnění všech požadovaných společných prostor pro provedení revize a předložili k provedení el. revize i přenosné el. nářadí a spotřebiče. Dále žádáme předsedy samospráv, zástupce vlastníků, správce domů, aby se po zaslání revizní zprávy v daném termínu vyjádřili k odstranění závad.

   V případě, že samospráva, či SVJ neobdrží  plán revizí hromosvodů na r. 2014, nebude u nich v tomto roce prováděna periodická revize el. zařízení a hromosvodů.

 

4)    Upozorňujeme Vás, že pro kladné  vyřízení pojistné události v případě poškození nebo vyhoření kontejnerů (popelnic) je nutné uzamčení kontejneru (popelnice) a uzavření i uzamčení místa stání, kde jsou tyto nádoby na odpad uloženy.

 

6)    Vzhledem k tomu, že většina zaměstnanců SBD Kolín bude v období od 23.12. do 31.12.2013 čerpat řádnou dovolenou, upozorňujeme Vás, že v této době bude pokladna a účtárna uzavřena. V případě poruch dodávek energií, poruch výtahů, nebo v případě havárií využijte těchto telefonních čísel: výtahy – 777 767 136, dispečink MTH Kolín – 800 77 88 33, el.proud (ČEZ) – 840 850 860, voda, kanalizace – 321 725 601 (Kolín), 606 602 350 (Č.Brod), poruchy plynu 1239.

 

 

Pracovníci a představenstvo SBD Kolín Vám přejí příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku 2014 Vám přejí hodně zdraví, spokojenosti i osobních úspěchů a těší se na další spolupráci.

 

V Kolíně dne 26.11.2013                                                                      

 

Petr K r č m á ř
předseda představenstva
SBD Kolín