Stavební bytové družstvo Kolín
Sladkovského 13, 280 02 Kolín IV
Poštovní schránka 66

 

O b ě ž n í k  č.  1/2014
   

Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo výboru samosprávy, předsedo nebo předsedkyně společenství vlastníků jednotek domu, pověřený vlastníku, nebo pověřený správče!

V roce 2014 Vám jménem představenstva i jménem pracovníků SBD Kolín přeji pevné zdraví, mnoho úspěchů v osobním životě a co nejméně problémů při vykonávání funkce spojené se správou vašeho domu.

 

1)    Od 1.1.2014 dochází ke změně ceny tepla na topení a ohřev TV v Kolíně a v Českém Brodě. (Ceny jsou uvedeny vč. DPH 15 %)

Kolín:                                                                     Český Brod:

       měření na vstupu do objektu                byty               měření na vstupu do objektu         byty

       cena od 1.1.2013                  621,00  Kč/GJ               cena od 1.1.2013         632,50 Kč/GJ

       cena od 1.1.2014               631,35 Kč/GJ             cena od 1.1.2014      632,50 Kč/GJ

     
 
měření v předávací stanici                   byty               měření v předávací stanici            byty

       cena od 1.1.2013                  575,00  Kč/GJ               cena od 1.1.2013         598,00 Kč/GJ

       cena od 1.1.2014               585,35 Kč/GJ             cena od 1.1.2014      598,00 Kč/GJ

 

       domovní předávací stanice                   byty

       cena od 1.1.2013                  653,20 Kč/GJ

       cena od 1.1.2014               663,55 Kč/GJ

 

3)    Abychom mohli do návrhu plánů oprav na rok 2014 s výhledem do roku 2018 zařadit vámi plánované akce, připomínáme, že je nutné uvést vaše požadavky do přiloženého formuláře a předat technickému úseku nejpozději do 14.2.2014 (nezapomeňte uvést adresu domu ).

                                                                                                                                                               Vaše požadavky budou zapsány do návrhu plánu oprav, které budete předkládat ke schválení členské schůzi samosprávy a shromáždění vlastníků při schvalování hospodaření za rok 2013 v dubnu 2014, včetně předpokládaných cen za provedené opravy.

 

4)    Známky na popelnice a  kontejnery pro rok 2014 si vyzvedněte na zákaznickém centru AVE, Zámecká čp.85 (proti kulturnímu domu) u pí Kosinové a Bc. Strnadové. Na Vaše odpadové nádoby je prosím vylepte nejpozději do konce února 2014. Po tomto termínu nebudou popelnice a kontejnery bez vylepených známek vyváženy.

 

5)    Informace.

       Zjistili jsme, že firma Impres prostřednictvím letáku nabízí levnější správu bytů s konkrétním uvedením a porovnáním některých služeb. Jen pro Vaši informaci, uvedená firma, má v rejstříku ve své činnosti zahrnuto pouze: „Zprostředkování koupě, prodeje či pronájmu bytů, domů a pozemků.“ Podle našeho názoru nemá zatím se správou domů žádné zkušenosti. Nabízí neomezené úřední hodiny a prověřené řemeslníky a stavební firmy. V současné době, kdy vstoupil v platnost nový občanský zákoník, který bude mít dopad i na zaběhnutou dlouholetou praxi, je výhodou družstva, že je členem Svazu Českých a Moravských bytových družstev a má tak přístup k metodice, kterou svaz nabízí a která je prověřena praktickými zkušenostmi členských družstev, která se zabývají správou domů již více než 50 let. V tabulce výhod na druhé straně letáku jsou některé údaje uvedeny nepravdivě. To, že družstvo nemá jenom jednu kontaktní osobu, je podle našeho názoru výhoda, družstvo provádí a zajišťuje poptávková řízení na zadávané opravy a rekonstrukce, v případě souhlasu členů a vlastníků zajišťuje úklid společných prostor, jedná s dodavateli elektřiny a plynu, pro byty, které jsou ve správě družstva, zajišťuje výhodné pojištění společných částí domu prostřednictvím rámcové smlouvy včetně likvidace škodních událostí. Právní služby, spojené s vymáháním dlužných částek, jsou pro spravované domy poskytovány bezplatně.

 

6)    Limit oprav         

       Upozorňuje výbory společenství vlastníků a pověřené vlastníky, na skutečnost, že v nařízená vlády ze dne 30.10.2013 č. 366/2013 Sb. Je uvedeno:

       V působnosti statutárního orgánu společenství vlastníků jednotek je rozhodování o opravě nebo stavební úpravě společných částí nemovité věci, nepřevyšují-li náklady v jednotlivých případech částku 1000 Kč v průměru na každou jednotku; tento limit neplatí, pokud se jedná o opravy způsobené havárií na společných částech, nebo pokud stanovy společenství vlastníků jednotek určí něco jiného.

       Z tohoto důvodu doporučujeme, aby opravy ve vyšší částce než  1.000,- Kč na jednu bytovou jednotku v domě (např. pro 12-ti bytový dům se jedná o částku 12.000,- Kč), byly před objednáním opravy schváleny členskou schůzí vlastníků domu.

 

V Kolíně dne 24.01.2014                                                                      

 

Petr K r č m á ř
předseda představenstva
SBD Kolín