Stavební bytové družstvo Kolín
Sladkovského 13, 280 02 Kolín IV
Poštovní schránka 66

 

O b ě ž n í k  č.  2/2014
   

Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo výboru samosprávy, předsedo nebo předsedkyně společenství vlastníků jednotek domu, pověřený vlastníku, nebo pověřený správče!

 1)    Porada s předsedy výborů samospráv, předsedy SVJ a pověřenými správci se koná:

v Kolíně v úterý 25.3.2014 od 16,00 hod. v salóncích MSD Kolín

a v Českém Brodě ve čtvrtek 27.3.2014 od 16,00 hod na MěÚ v Českém Brodě.

Na poradách bude rozdávána pošta s vyúčtováním za rok 2013 a podklady pro konání členských a vlastnických schůzí. Budou to velké obálky jako v minulých letech a tak bychom uvítali, když se nebudete moci zúčastnit porady, abyste si poštu vyzvedli na SBD v sekretariátu v termínu od 24.3. do 28.3.2014. Týká se především samospráv v Kolíně. Pro samosprávy z okresu bude vyúčtování zasláno poštou.

Dále budou podány informace o povinnostech vyplývajících pro SVJ z Nového obchodního zákona (89/2012 Sb.) a povinnost všech domů s centrálním zásobováním tepla k osazení rozlišovačů topných nákladů a zpracování enegetických štítků budov s termínem od 1.1.2015 (zákon 318/2012 Sb.).

 V Kolíně dne 24.2.2014

 

Petr K r č m á ř
předseda představenstva
SBD Kolín