Stavební bytové družstvo Kolín
Sladkovského 13, 280 02 Kolín IV
Poštovní schránka 66

 

O b ě ž n í k  č.  3/2014
   

Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo výboru samosprávy, předsedo nebo předsedkyně společenství vlastníků jednotek domu, nebo pověřený správče!

 

1)     Oznamte pokladníkům družstevních samospráv, že je třeba odevzdat vyúčtování pokladen včetně hotovosti nejpozději do 15.12.2014 paní Fromové.

 

2)                   Upozornění pro členy družstva, nájemníky, podnájemníky i vlastníky bytů:

Vyhláškou MěÚ Kolín č. 2/2014 ze dne 1. 6. 2014 byl na území města Kolín zakázán podomní prodej (čl.3 bod 5,6 vyhlášky). Nevpouštějte proto různé prodejce ani cizí osoby do domu (vždy se dotazujte, koho do domu vpouštíte). V případě, že Vás  přesto bude nějaká cizí osoba obtěžovat s nabídkou zboží či produktů, bezodkladně volejte Městskou policii - tel. 156.

3)     Oznamujeme Vám, že cena tepla pro příští rok bude zveřejněna po 11.12.2014na webových stránkách MTH Kolín – www.mth-kolin.cz.

4)     Vzhledem k tomu, že většina zaměstnanců SBD Kolín bude v období od 22.12. do 31.12.2014 čerpat řádnou dovolenou, upozorňujeme Vás, že v této době bude pokladna a účtárna uzavřena. Odečty vodoměrů přebírají kanceláře v 1. patře, č. dveří 302 a 317.

 

5)     V případě poruch dodávek energií, poruch výtahů, nebo v případě havárií využijte těchto telefonních čísel: výtahy – 777 767 136, dispečink MTH Kolín – 321 724 276 , el.proud (ČEZ) – 840 850 860, voda, kanalizace – 321 725 601 (Kolín), 321 622 227 (Č.Brod), poruchy plynu 1239.

 

 

Pracovníci a představenstvo SBD Kolín Vám přejí příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku 2015 Vám přejí hodně zdraví, spokojenosti i osobních úspěchů a těší se na další spolupráci.

  

V Kolíně dne 8.12.2014 

 

Petr K r č m á ř
předseda představenstva
SBD Kolín