Stavební bytové družstvo Kolín
Sladkovského 13, 280 02 Kolín IV
Poštovní schránka 66

 

O b ě ž n í k  č.  2/2015
   

Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo výboru samosprávy, předsedo nebo předsedkyně společenství vlastníků jednotek domu, pověřený vlastníku, nebo pověřený správče!

 1)    Porada s předsedy výborů samospráv, předsedy SVJ a pověřenými správci se koná:

v Kolíně večtvrtek26.3.2015 od 16,00 hod. v salóncích MSD Kolín

a v Českém Brodě v úterý31.3.2015 od 16,00 hod. na MěÚ v Českém Brodě.

Na poradách bude rozdávána pošta s vyúčtováním za rok 2014 a podklady pro konání členských a vlastnických schůzí. Budou to velké obálky jako v minulých letech a tak bychom uvítali, když se nebudete moci zúčastnit porady, abyste si poštu vyzvedli na SBD v sekretariátu v termínu od 23.3. do 27.3.2015. Týká se především samospráv v Kolíně. Pro samosprávy z okresu bude vyúčtování zasláno poštou.

 

2)    Úpravy ÚT v bytech

       Vzhledem k problémům vzniklým po úpravě (přemístění, zvětšení otopné plochy těles atd.) v bytech s centrální dodávkou tepla a s ohledem na skutečnost, že otopná soustava patří do společných částí domu, navrhuje TÚ, technické komisi a představenstvu SBD Kolín nepovolovat od 1.1.2015 zásahy do otopné soustavy domu, kromě havárií. Uvedený návrh se týká domů, kde je otopná soustava uvedena v prohlášení vlastníka jako součást společných částí domu. U domů, kde provádíme správu (domy původně jiného vlastníka) bude požadovaný zásah do soustavy ÚT řešen výborem společenství vlastníků s následujícím doporučením: Pokud výbor, nebo předseda společenství umožní realizaci změn na základě vypracování projektu, doporučujeme vyžádat si vyjádření specialisty topenáře k provedeným změnám ploch místností odstraněním příček nebo ke změně výkonu otopných těles v jednotlivých místnostech. Současně výbor nebo předseda zajistí přepočítání započitatelné plochy pro rozdělování nákladů na teplo a provedení vyvážení otopné soustavy.

       Současně Vás žádáme, abyste všechny uživatele bytů informovali o tom, že je nepřípustné snímat rozlišovače topných nákladů z jednotlivých radiátorů. Pokud bude nutné vyměnit radiátor, je nutné obrátit se na firmu, která rozlišovače instalovala, aby výměnu provedla sama včetně zaplombování a provedla záznam stavu měřidla.

 

3)    Při přípravě prezenčních listin pro shromáždění vlastníků jsme zjistili, že v mnoha případech vlastníci, kteří převedli své vlastnické právo, nesdělili tuto skutečnost na SBD Kolín. V naší evidenci jsou tedy stále vedeni původní vlastníci a tito se automaticky převedou do prezenčních listin. Pokud zjistíte, že dochází ve vašich domech k převodu vlastnického práva, upozorněte nové vlastníky o jejich povinnosti nahlásit změnu vlastnictví správci.

 

V Kolíně dne 23.2.2015

 

Petr K r č m á ř
předseda představenstva
SBD Kolín