Stavební bytové družstvo Kolín
Sladkovského 13, 280 02 Kolín IV
Poštovní schránka 66

 

O b ě ž n í k  č.  2/2015
   Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo výboru samosprávy, předsedo nebo předsedkyně společenství vlastníků jednotek domu, pověřený vlastníku, nebo pověřený správče!

1) Upozorňujeme Vás, že oficiální poštu, žádanky, faktury posílané e-mailem směrovat na adresu info@sbdkolin.cz – dochází k tomu, že se pak doklady dohledávají a odesílatelé si stěžují, že nejsou vyřízeny.

2) Nové telefonní linky pracovníků SBD Kolín:

Bergmanová Jana účetní 321 338 072
Bohatá Gabriela ekonomický náměstek 321 338 055
Fromová Věra pokladní, účetní 321 338 054
Jirků Ivana technik 321 338 069
Ing. Jiříkovská Simona předseda družstva 321 338 011
Kasanová Lucie účetní 321 338 039
Korelová Jitka energetik 321 338 043
Kšírlová Iveta účetní, vyúčtování 321 338 074
Macurová Martina členské a bytové záležitosti 321 338 052
Kopic Josef technik 321 338 041
Pecina Pavel technik 321 338 069
Pešout Miroslav technik 321 338 040
Petrová Milena sekretářka 321 338 010
Richter Martin technik 321 338 045
Stránská Lucie účetní, nájemné 321 338 072
Ursínyová Marie technický náměstek 321 338 035
Zikmundová Eva účetní 321 338 038


3) Vážení, oznamuji Vám, že ke dni 31.5.2015 odstupuji z funkce předsedy představenstva Stavebního bytového družstva Kolín. Děkuji Vám všem za dlouholetou a obětavou spolupráci při zajišťování správy a provozu vašich domů a přeji Vám mnoho úspěchů v další práci i osobním životě.
Na schůzi představenstva dne 9.4.2015 byla do funkce předsedy představenstva Stavebního bytového družstva Kolín zvolena Ing. Simona Jiříkovská s nástupem do této funkce od 1.6.2015.


V Kolíně dne 22.5.2015
 

 

Petr K r č m á ř
předseda představenstva
SBD Kolín