Stavební bytové družstvo Kolín
Sladkovského 13, 280 02 Kolín IV
Poštovní schránka 66

 

O b ě ž n í k  č.  4/2015
    

Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo výboru samosprávy, předsedo nebo předsedkyně společenství vlastníků jednotek domu, pověřený vlastníku, nebo pověřený správče!

 1)    Sdělujeme Vám, že je nutné zajistit provádění revizí plynu ve společných prostorách i ve stoupačkách v bytech. Pokud společenství neumožní vstup do bytů, přebírají riziko za případné škody.

                                  

2)    Upozorňujeme Vás, že není možné vyplácet členům výborů a kontrolních komisí dohody o provedení práce na administrativní činnost, pouze údržba nebo úklid. Odměny výborům společenství podléhají odvodu zdravotního a sociálního pojištění.

 

  

V Kolíně dne 18.6.2015

 

Ing. Simona J i ř í k o v s k á
předseda představenstva
SBD Kolín