Stavební bytové družstvo Kolín
Sladkovského 13, 280 02 Kolín IV
Poštovní schránka 66

 

O b ě ž n í k  č.  5/2015
    

Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo výboru samosprávy, předsedo nebo předsedkyně společenství vlastníků jednotek domu, pověřený vlastníku, nebo pověřený správče!

 

1)    Na základě vyhlášky č.246/2001 Sb. a jejího § 27, je nutné v dokumentaci požární ochrany mimo jiné dle bodu c) vypracovat směrnici organizace, řízení a kontroly požární ochrany a dle bodu e) vypracovat požární poplachové směrnice. Tuto službu Vám zajistíme u autorizované osoby, za cenu 450,-Kč pro jeden vchod domu (za oba dokumenty).

       Žádáme SVJ o sdělení, zda mají zájem o vypracování směrnic od SBD Kolín, nebo si uvedené dokumenty zajistí sami. Své požadavky prosíme sdělte písemně do 15.10.2015 na SBD Kolín. Se směrnicemi je nutné seznámit všechny uživatele bytů.

       Výbory SVJ současně upozorňujeme, že dle výše uvedené vyhlášky je nutné dle bodu a) provést začlenění domu do kategorie činností požárního nebezpečí (pro SVJ vzniklé z domů původně družstevních máme uvedené začlenění provedeno).

 

 

 

V Kolíně dne 17. 9. 2015

 

Ing. Simona J i ř í k o v s k á
předseda představenstva
SBD Kolín