Stavební bytové družstvo Kolín
Sladkovského 13, 280 02 Kolín IV
Poštovní schránka 66

 

O b ě ž n í k  č.  6/2015
   

Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo výboru samosprávy, předsedo nebo předsedkyně společenství vlastníků jednotek domu!

1) Oznamte pokladníkům družstevních samospráv, že je třeba odevzdat vyúčtování pokladen včetně hotovosti nejpozději do 14.12.2015 paní Fromové.

2) Vzhledem k tomu, že většina zaměstnanců SBD Kolín bude v období od 22.12. do 31.12.2015 čerpat řádnou dovolenou, upozorňujeme Vás, že v této době bude pokladna a účtárna uzavřena. Odečty vodoměrů přebírají kanceláře v 1. patře, č. dveří 302 a 317.

3) V případě poruch dodávek energií, poruch výtahů, nebo v případě havárií využijte těchto telefonních čísel: výtahy – 777 767 136, dispečink MTH Kolín – 321 724 276 , el.proud (ČEZ) – 840 850 860, voda, kanalizace – 321 725 601 (Kolín), 321 622 227 (Č.Brod), poruchy plynu 1239.


Pracovníci a představenstvo SBD Kolín Vám přejí příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku 2016 Vám přejí hodně zdraví, spokojenosti i osobních úspěchů a těší se na další spolupráci.
  

V Kolíně dne 25.11.2015

 

Ing. Simona Jiříkovská
předseda představenstva
SBD Kolín