Stavební bytové družstvo Kolín
Sladkovského 13, 280 02 Kolín IV
Poštovní schránka 66

 

O b ě ž n í k  č.  2/2016
   

Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo,

 1)    Oznamujeme Vám, že si budete moci vyzvednout velké obálky s vyúčtováním za rok 2015 a jinými doklady na SBD v sekretariátu v termínu od 24.3. do 31.3.2016.

Kdo si z kolínských středisek nevyzvedne obálku v tomto termínu, může si ji vyzvednout na poradě s předsedy výborů samospráv, pověřenými správci a předsedy SVJ ve čtvrtek 31.3.2016 od 16,00 hod. v salóncích MSD Kolín.

V Českém Bodě bude rozdáváno vyúčtování na poradě s předsedy výborů samospráv, pověřenými správci a předsedy SVJ ve středu 23.3.2016 od 16,00 hod. na MěÚ v Českém Brodě.

       Pro samosprávy z okresu bude vyúčtování zasláno poštou.

 

2)           Na základě požadavku komise pro rozvoj sídlišť Rady města Kolína Vám sdělujeme, že se můžete v případě potřeby obrátit na tuto komisi ve věci týkající se Vašich problémů, připomínek a podnětů.

 3)    Ceny vodného a stočného v roce 2016:

 

VODOS Kolín  vodné (vč.DPH) 

 stočné (vč.DPH)

Kolín 27,98   32,18
Týnec nad Labem 41,57  
Velký Osek  33,95 44,71
Starý Kolín 26,22  
Zásmuky  48,59 26,17
Kostelec n/Č.l. 48,77 48,62
1.    SČV vodné (vč.DPH)  stočné (vč.DPH)
Český Brod   42,51 51,91

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
V Kolíně dne 22.02.2016

 

Ing. Simona Jiříkovská
předseda představenstva
SBD Kolín