Stavební bytové družstvo Kolín
Sladkovského 13, 280 02 Kolín IV
Poštovní schránka 66

 

O b ě ž n í k  č.  3/2016
   

     Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo,

1) Upozorňujeme výbory samospráv, správce na družstevních domech a výbory a předsedy společenství vlastníků na nutnost pravidelně měsíčně kontrolovat stavy patních měřidel na studenou vodu a stavy elektroměrů a porovnávat měsíční spotřeby vody a elektřiny. Na delší období než jeden měsíc není prakticky možné uplatnit reklamaci!!!! Pokud dojde k odchylce měsíční spotřeby na měřičích vyšší než 30 %, hlaste zvýšenou spotřebu na vodě paní Bergmanové a na elektrické energii panu Pecinovi na SBD Kolín.

2) Na základě rozhodnutí představenstva SBD Kolín a platnosti vyhlášky č. 34/2016 o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty žádáme předsedy SVJ, která používají komíny pro spalování pevných nebo plynných paliv o předložení poslední revize komínů v domě (ne kontroly). Jestliže doklad nedohledáte, můžeme Vám zajistit vypracování revize na základě Vašeho požadavku. Vaše vyjádření nám prosím sdělte do 15.5.2016.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
V Kolíně dne 25.04.2016

 

Ing. Simona Jiříkovská
předseda představenstva
SBD Kolín