Stavební bytové družstvo Kolín
Sladkovského 13, 280 02 Kolín IV
Poštovní schránka 66

 

O b ě ž n í k  č.  4/2016
   

     Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo výboru samosprávy, předsedo nebo předsedkyně společenství vlastníků jednotek domu!

1) Vyúčtování pokladen SVJ (společenství) odevzdejte slečně Bohaté, z družstevních samospráv odevzdejte doklady včetně hotovosti paní Fromové a to nejpozději do 15.12.2016.
2) Vzhledem k tomu, že většina zaměstnanců SBD Kolín bude v období od 22.12. do 31.12.2016 čerpat řádnou dovolenou, upozorňujeme Vás, že v této době bude pokladna a účtárna uzavřena. Odečty vodoměrů přebírají kanceláře v 1. patře, č. dveří 302 a 317.

3) V případě poruch dodávek energií, poruch výtahů, nebo v případě havárií využijte těchto telefonních čísel: výtahy – 777 767 136, dispečink MTH Kolín – 321 724 276, el.proud (ČEZ) – 840 850 860, VODOS Kolín – 800 050 273, 1.SČV – 840 111 322, poruchy plynu 1239.

Pracovníci a představenstvo SBD Kolín Vám přejí příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku 2017 Vám přejí hodně zdraví, spokojenosti i osobních úspěchů a těší se na další spolupráci.

V Kolíně dne 28.11.2016
 

Ing. Simona Jiříkovská
předseda představenstva
SBD Kolín