Stavební bytové družstvo Kolín
Sladkovského 13, 280 02 Kolín IV
Poštovní schránka 66

 

O b ě ž n í k  č.  1/2017
   

Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo výboru samosprávy, předsedo nebo předsedkyně společenství vlastníků jednotek domu!
V roce 2017 Vám jménem představenstva i jménem pracovníků SBD Kolín přeji pevné zdraví, mnoho úspěchů v osobním životě a co nejméně problémů při vykonávání funkce spojené se správou vašeho domu.

1) Cena tepla pro rok 2017 v Kolíně je upravena oproti loňskému roku takto:
 

  rok 2016 rok 2017  
pevná 112,-Kč/GJ 114,-Kč/GJ ceny bez DPH 15%
proměnná 442,-Kč/GJ 425,-Kč/GJ ceny bez DPH 15%

 V Českém Brodě zůstává jednosložková cena ve výši 550,-Kč/GJ bez DPH.

2) Abychom mohli do návrhu plánů oprav na rok 2017 s výhledem do roku 2021 zařadit vámi plánované akce, připomínáme, že je nutné uvést vaše požadavky do přiloženého formuláře a předat technickému úseku nejpozději do 16.2.2017 (nezapomeňte uvést adresu domu ).
Vaše požadavky budou zapsány do návrhu plánu oprav, které budete předkládat ke schválení členské schůzi samosprávy a shromáždění vlastníků při schvalování hospodaření za rok 2016 v dubnu 2017, včetně předpokládaných cen za provedené opravy.

3) Sdělujeme Vám, že od 1.1.2017 je cena za tuhý domovní odpad pro Kolín 648,- Kč na osobu za rok. Cena pro Český Brod je 552,-Kč na osobu za rok.

4) Známky na popelnice a kontejnery pro rok 2017 si vyzvedněte na zákaznickém centru AVE (podnikatelský inkubátor – pivovar) v Kolíně nejpozději do 28.2.2017. Nádoby, které nebudou mít od 1. března 2017 novou známku, nebudou vyváženy.

5) Samosprávy, které zjistily vadné vodoměry při odečtech, nechť dodají žádanky s telefonem na uživatele. Poté bude výměna zadána.

V Kolíně dne 19.1.2017
 

Ing. Simona Jiříkovská
předseda představenstva
SBD Kolín