Stavební bytové družstvo Kolín
Sladkovského 13, 280 02 Kolín IV
Poštovní schránka 66

 

O b ě ž n í k  č.  3/2017
   

Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo výboru samosprávy, předsedo nebo předsedkyně společenství vlastníků jednotek domu!

1)   Vyúčtování pokladen SVJ (společenství) odevzdejte své účetní, z družstevních samospráv odevzdejte doklady včetně hotovosti paní Fromové a to nejpozději do 14.12.2017.

 

2)        Upozorňujeme na změny ve vymáhání dluhů:

      Dnem 01. 12. 2017 nastává účinnost z. č. 291/2017 Sb., kterým je novelizován občanský soudní řád, zákon o veřejných dražbách a insolvenční zákon.

    Novinkou jsou zejména 2 věci:

-      možnost přihlásit pohledávky, o kterých teprve probíhá soudní řízení

-  přednostní uspokojení pohledávek SVJ ve výši do 10% výtěžku a to u exekučního řízení na druhém místě za pohledávkami vzniklým státu v tomto řízení, v případě nedobrovolných dražeb jsou to pohledávkami první třídy, v případě insolvenčního řízení má tato pohledávka přednost i před zajištěnými věřiteli

    Podmínky přihlášení jsou uvedeny v jednotlivých zákonech.

      V případě vykonávacího exekučního řízení musí být pohledávky přihlášeny do zahájení dražebního jednání u nedobrovolných dražeb do 15 dnů před zahájením dražby v insolvenčním řízení ve lhůtě stanovené v rozhodnutí o úpadku. Je důležité sledovat větší dlužníky v domech.

    Tato novela:

-        řeší jen uspokojení  pohledávky jen do 10% výtěžku

-        řeší jen výtěžek ze zpeněžení konkrétní jednotky, bytu

-    neřeší výtěžek z prodeje jiných nemovitostí, exekuce na účet, plat, automobily, důchodové a stavební spoření apod.

-        nevztahuje se na nájemce

-        neřeší únik do insolvenčních řízení

 

3)          Nezveřejňujte dlužníky a vyúčtování na nástěnkách!!!!! Hrozí velké pokuty!!!

          Údaje o dlužné finanční částce v souvislosti s konkrétní fyzickou osobou jsou osobním údajem ve smyslu § 4 zákona č. 101/2000 Sb., Zákon o ochraně osobních údajů. Údaj o dlužné finanční částce konkrétního vlastníka je tedy možné sdělit pouze oprávněným osobám podle zvláštních předpisů (notář, soudy apod.) a ostatním vlastníkům v domě na schůzi pouze v případě, že na schůzi není přítomen nikdo jiný než vlastníci příslušného domu. Dluhy u družstevních bytů nesdělujte v žádném případě. 

 

4)   Vzhledem k tomu, že většina zaměstnanců SBD Kolín bude v období od 21.12. do 29.12.2017 čerpat řádnou dovolenou, upozorňujeme Vás, že v této době bude pokladna a účtárna uzavřena. Odečty vodoměrů přebírají kanceláře v 1. patře, č. dveří 302.

 

Pracovníci a představenstvo SBD Kolín Vám přejí příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku 2018 Vám přejí hodně zdraví, spokojenosti i osobních úspěchů a těší se na další spolupráci.

V Kolíně dne 23. 11. 2017
 

Ing. Simona Jiříkovská
předseda představenstva
SBD Kolín