Stavební bytové družstvo Kolín
Sladkovského 13, 280 02 Kolín IV
Poštovní schránka 66

 

O b ě ž n í k  č.  1/2018
   

Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo výboru samosprávy, předsedo nebo předsedkyně společenství vlastníků jednotek domu!

V roce 2018 Vám jménem představenstva i jménem pracovníků SBD Kolín přeji pevné zdraví, mnoho úspěchů v osobním životě a co nejméně problémů při vykonávání funkce spojené se správou vašeho domu.

 

1)        Cena tepla pro rok 2018 v Kolíně je upravena oproti loňskému roku takto:

                                                      rok 2017                              rok 2018

                      pevná                     114,00 Kč/GJ                         117,50 Kč/GJ     ceny bez DPH 15%

                        proměnná                    425,00 Kč/GJ                         432,00 Kč/GJ     ceny bez DPH 15%

         V Českém Brodě zůstává jednosložková cena ve výši 550,-Kč/GJ bez DPH.            

 

2)     Abychom mohli do návrhu plánů oprav na rok 2018 s výhledem do roku 2022 zařadit vámi plánované akce, připomínáme, že je nutné uvést vaše požadavky do přiloženého formuláře a předat technickému úseku nejpozději do 19.2.2018 (nezapomeňte uvést adresu domu ).

         Vaše požadavky budou zapsány do návrhu plánu oprav, které budete předkládat ke schválení členské schůzi samosprávy a shromáždění vlastníků při schvalování hospodaření za rok 2017 v dubnu 2018, včetně předpokládaných cen za provedené opravy.

3)     Sdělujeme Vám, že od 1.1.2018 je cena za tuhý domovní odpad stejná jako v loňském roce, pro Kolín  648,-Kč na osobu za rok. Cena pro Český Brod je  552,-Kč na osobu za rok.    

 

4)     Známky na popelnice a  kontejnery pro rok 2018 si vyzvedněte na zákaznickém centru AVE (podnikatelský inkubátor – pivovar) v Kolíně nejpozději do 28.2.2018. Nádoby, které nebudou mít od 1. března 2018 novou známku, nebudou vyváženy.

5)     Samosprávy, které zjistily vadné vodoměry při odečtech, nechť dodají žádanky s telefonem na uživatele. Poté bude výměna zadána.

6)     V případě zájmu o placený úklid kontejnerového stání v Českém Brodě pro rok 2018, prosíme o zaslání žádanky na SBD (pí. Jirků). Poté bude služba objednána na TS v Českém Brodě. Zahrnuje: úklid stání, vyndání popelnic před svozem a uklizení popelnic (kontejnerů) po ukončení svozu. CENY:

Malé stání: (např. ulice Rokycanova) – uložení 5 ks popelnic nebo kontejnerů

Celková doba 30 minut  (93,50 Kč), nekvalifikovaná práce Kč 187,- za hod.

Celková částka 26 týdnů – 2 461,- Kč bez DPH.

Velké stání (Na Cihelně)

Celková doba 60 minut, nekvalifikovaná práce Kč 187,- za hod.

Celková částka 4 862,-Kč pro jedno stání bez DPH.

                K cenám nutno připočítat platné DPH.


V Kolíně dne 22.1.2018
 

Ing. Simona Jiříkovská
předseda představenstva
SBD Kolín