Stavební bytové družstvo Kolín
Sladkovského 13, 280 02 Kolín IV
Poštovní schránka 66

 

O b ě ž n í k  č.  2/2018
   

Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo,

 

1)    Prosíme Vás, abyste si vyzvedli velké obálky s vyúčtováním za rok 2017 a jinými doklady na SBD v sekretariátu v termínu od 22.března do 27.března 2018. Kdo si z kolínských středisek nevyzvedne obálku v tomto termínu, může si ji vyzvednout na poradě s předsedy výborů samospráv, pověřenými správci a předsedy SVJ v úterý 27. března 2018 od 16,00 hod. v salóncích MSD Kolín.

V Českém Brodě bude rozdáváno vyúčtování na poradě s předsedy výborů samospráv, pověřenými správci a předsedy SVJ ve středu 28. března 2018 od 16,00 hod. na MěÚ v Českém Brodě.

       Pro samosprávy a SVJ z okresu Kolín bude vyúčtování zasláno poštou.

 

2)    V příloze zasíláme návrh smlouvy o zpracování osobních údajů pro společenství vlastníků. Smlouvu vraťte podepsanou na SBD Kolín obratem. V případě dotazů kontaktujte ing. Jiříkovskou.

 3)    Ceny vodného a stočného v roce 2018:

       VODOS Kolín                                             vodné (s DPH)                           stočné (s DPH)

       Kolín                                                        39,08 Kč/m3                                          34,12 Kč/m3             rok 2018
       Kolín                                                        38,25 Kč/m3                                          34,05 Kč/m3             rok 2017
      

1.    SČV                                                   vodné (s DPH)                           stočné (s DPH)

       Český Brod                                                43,41 Kč/m3                                          54,22 Kč/m3             rok 2018
Český Brod                                                43,40 Kč/m3                                          53,04 Kč/m3             rok 2017

 4)    Pro opakované problémy při svozu domovního odpadu v ČESKÉM BRODĚ, znovu upozorňujeme na zpoplatněnou službu, nabízenou TS, která se týká vytahování sběrných nádob ze stanoviště na okraj chodníku (komunikace) v den svozu a vrácení po svozu zpět na místo. Stanoviště sběrných nádob není totožné s místem odvozu odpadu.

       V případě zájmu o placený úklid kontejnerového stání v Českém Brodě pro rok 2018, prosíme o zaslání žádanky na SBD (pí. Jirků). Poté bude služba objednána na TS v Českém Brodě. Zahrnuje: úklid stání, vyndání popelnic před svozem a uklizení popelnic (kontejnerů) po ukončení svozu. Ceny jsou uvedeny v Oběžníku č. 1/2018.

V Kolíně dne 1.3.2018
 

Ing. Simona Jiříkovská
předseda představenstva
SBD Kolín