Stavební bytové družstvo Kolín
Sladkovského 13, 280 02 Kolín IV
Poštovní schránka 66

 

O b ě ž n í k  č.  3/2018
   

Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo,
1) Upozorňujeme výbory společenství, které konají schůzi s volbou výboru po uplynutí funkčního období, že rejstřík společenství novou volbu nezapíše, pokud členové výboru nedodají zápis s prezenční listinou a pozvánkou ze schůze, která vyplňuje chybějící období.

2) Přechod na nový standard televizního vysílání DVB-T2
V současné době lze v České republice přijímat televizní signál prostřednictvím digitálního pozemního vysílání ve standardu DVB-T. Po relativně nedávném zrušení analogového vysílání a zavedení digitálního ve zmíněném formátu DVB-T přichází další změna a tou bude vysílání ve formátu DVB-T2. Tato změna zasáhne většinu domácností, protože pouze malé procento z nich je vybaveno televizory schopnými tento formát přijímat.
Hlavním důvodem přechodu na DVB-T2 je uvolnění pásma 700 MHz potřebám mobilních operátorů a službám širokopásmového internetu.
Stávající zařízení (televize nebo set-top boxy), které jsou schopny přijímat DVB-T, nebudou schopné přijímat signál v DVB-T2. To platí i v případech novějších zařízení schopných kódování MPEG4, Full HD rozlišení a dalších podobných technologií. Pokud není u přístroje výslovně specifikováno, že podporuje formát DVB-T2 a zároveň HEVC, tak zařízení nebude schopno přijímat toto vysílání. V takovém případě je nutné pořídit set-top box nebo vyměnit televizi. Dále také hrozí výměna nebo přenastavení antény.
Při přechodu na nový typ televizního vysílání DVB-T2 musí projít úpravami také společné televizní antény (STA).
Je zapotřebí počítat s tím, že celoplošné vysílání DVB-T bude ukončováno postupně již od listopadu roku 2019 a od května 2020 bude na celém území k dispozici pouze příjem DVB-T2.
Další případné dotazy zodpoví p. Pešout, tel.: 321 338 040.
 

V Kolíně dne 18. 10. 2018
 

Ing. Simona Jiříkovská
předseda představenstva
SBD Kolín