Stavební bytové družstvo Kolín
Sladkovského 13, 280 02 Kolín IV
Poštovní schránka 66

 

O b ě ž n í k  č.  2/2019
   

      Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo výboru samosprávy, předsedo nebo předsedkyně společenství vlastníků jednotek domu!

 

1)    Prosíme Vás, abyste si vyzvedli velké obálky s vyúčtováním za rok 2018 a jinými doklady na SBD v sekretariátu v termínu od 21.března do 28.března 2019. Kdo si z kolínských středisek nevyzvedne obálku v tomto termínu, může si ji vyzvednout na poradě s předsedy výborů samospráv a předsedy SVJ ve čtvrtek 28. března 2019 od 16,00 hod. v salóncích MSD Kolín.

V Českém Brodě bude rozdáváno vyúčtování na poradě s předsedy výborů samospráv a předsedy SVJ v úterý 26. března 2019 od 16,00 hod. na MěÚ v Českém Brodě.

       Pro samosprávy a SVJ z okresu Kolín bude vyúčtování zasláno poštou.

 

2)    Vzhledem k tomu, že Městský soud v Praze nezapíše změnu ve výboru společenství v případě, že volební období po pěti letech na sebe nenavazují, prosíme Vás o sledování volebního období tak, aby bylo možné dalším volebním termínem navázat na ten předchozí.   V případě dotazů kontaktujte ing. Jiříkovskou.

 

3)    Ceny vodného a stočného v roce 2019:

       VODOS Kolín                                            vodné (s DPH)                                    stočné (s DPH)

       Kolín                                                        43,06 Kč/m3                                       36,89 Kč/m3           rok 2019

       Kolín                                                         39,08 Kč/m3                                          34,12 Kč/m3             rok 2018
      

1.    SČV                                                   vodné (s DPH)                                    stočné (s DPH)

       Český Brod                                              43,99   Kč/m3                                     53,62   Kč/m3              rok 2019
       Český Brod                                                43,41 Kč/m3                                          54,22 Kč/m3                  rok 2018

 

V Kolíně dne 21.2.2019


 

Ing. Simona Jiříkovská
předseda představenstva
SBD Kolín