Stavební bytové družstvo Kolín
Sladkovského 13, 280 02 Kolín IV
Poštovní schránka 66

 

O b ě ž n í k  č.  3/2019
   

Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo výboru samosprávy, předsedo nebo předsedkyně společenství vlastníků jednotek domu!

1) Opětovné upozornění pro domy, kde je v provozu společná televizní anténa:
Přechod na nový standard televizního vysílání DVB-T2
V současné době lze v České republice přijímat televizní signál prostřednictvím digitálního pozemního vysílání ve standardu DVB-T. Po relativně nedávném zrušení analogového vysílání a zavedení digitálního ve zmíněném formátu DVB-T přichází další změna a tou bude vysílání ve formátu DVB-T2. Tato změna zasáhne většinu domácností, protože pouze malé procento z nich je vybaveno televizory schopnými tento formát přijímat.
Stávající zařízení (televize nebo set-top boxy), které jsou schopny přijímat DVB-T, nebudou schopné přijímat signál v DVB-T2. To platí i v případech novějších zařízení schopných kódování MPEG4, Full HD rozlišení a dalších podobných technologií. Pokud není u přístroje výslovně specifikováno, že podporuje formát DVB-T2 a zároveň HEVC, tak zařízení nebude schopno přijímat toto vysílání. V takovém případě je nutné pořídit set-top box nebo vyměnit televizi. Dále je nezbytně nutné přenastavení společné televizní antény do konce roku 2019!!!
Přenastavení společné televizní antény můžete zajistit přes pana Pešouta, tel.: 321 338 040.

2) Jelikož se množí žádosti o instalace klimatizací s vnější klimatizační jednotkou, informujeme Vás o podmínkách, které je třeba dodržet. Ať už se jedná o umístění klimatizační jednotky na podlahu, popř. boky balkonů a lodžií nebo na fasádu domu, jedná se o společné části domu. Je tedy třeba dle zákona č. 89/2012 Sb – Občanský zákoník, nadpolovičního souhlasu všech vlastníků v domě.
Podpisy se souhlasem nadpoloviční většiny všech vlastníků v domě nebo zápis ze shromáždění vlastníků se připojí k vyplněnému formuláři: ,,Žádost o povolení stavebních úprav v bytě“, kde se vyjadřuje výbor společenství, popřípadě samosprávy. Pokud je u bytu balkón nebo lodžie doporučujeme nainstalovat klimatizační jednotku na balkón či lodžii. V případě bytu bez balkónu je nutné naistalovat klimatizační jednotku na fasádu domu. Dále je třeba u klimatizační jednotky zajistit odkap vody tak, aby voda nestékala na fasádu, lodžie a balkony v nižších patrech bytového domu. Jelikož se ke klimatizační jednotce přivádí nová elektroinstalace, je třeba dodat po realizaci revizní zprávu nové části elektroinstalace. Při umístění klimatizační jednotky na podlahu balkonu, lodžie je třeba řešit její odhlučnění dostatečným podkladem (gumová podložka). Klimatizační jednotky by měla instalovat odborná firma s patřičným oprávněním, které bude předloženo po provedení prací zástupci SBD Kolín.

V Kolíně dne 25.7.2019

Ing. Simona J i ř í k o v s k á
předseda představenstva SBD Kolín