Stavební bytové družstvo Kolín
Sladkovského 13, 280 02 Kolín IV
Poštovní schránka 66

 

O b ě ž n í k  č.  4/2019
   

Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo!

1) Vyúčtování pokladen SVJ (společenství) odevzdejte své účetní, z družstevních samospráv odevzdejte doklady včetně hotovosti paní Petrové a to nejpozději do 12.12.2019.

2) Od příštího roku už nebudete muset na popelnice a kontejnery vylepovat samolepky. V Kolíně se aktuálně přechází na systém místního poplatku. Městský úřad Kolín bude vybírat místní poplatek za popelnice formou složenek od jednotlivých občanů – nebude nadále v předpisu úhrad, které platíte SBD Kolín nebo svému společenství vlastníků.

3) Vzhledem k tomu, že většina zaměstnanců SBD Kolín bude v období od 23.12. do 31.12.2019 čerpat řádnou dovolenou, upozorňujeme Vás, že v této době bude pokladna a účtárna uzavřena. Odečty vodoměrů přebírá kancelář v 1. patře, č. dveří 317.

Pracovníci a představenstvo SBD Kolín Vám přejí příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku 2020 Vám přejí hodně zdraví, spokojenosti i osobních úspěchů a těší se na další spolupráci.

V Kolíně dne 21.11.2019

Ing. Simona J i ř í k o v s k á
předseda představenstva SBD Kolín