Stavební bytové družstvo Kolín
Sladkovského 13, 280 02 Kolín IV
Poštovní schránka 66

 

O b ě ž n í k  č.  3/2020
   

Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo výboru samosprávy, předsedo nebo předsedkyně společenství vlastníků jednotek domu!

1) Prosíme o vyvěšení informace na nástěnkách v domě, že nejpozději do konce roku 2020 je třeba nahlásit čísla účtů na zasílání přeplatků z vyúčtování paní Kšírlové na e-mail ksirlova@sbdkolin.cz. Vždy musí být uveden kód bytu nebo alespoň jméno, přesná adresa a číslo bytu. Pokud bylo již číslo účtu nahlášeno dříve, bude použito i pro další vyúčtování.

2) Nejpozději od 1.1.2021 prosíme o používání nového vzoru dohody o provedení práce, který je k dispozici na formulářích na webu www.sbdkolin.cz . Jsou zde uvedeny náležitosti k ochraně osobních údajů.

3) Prosíme o zaslání dohod o provedení práce, které budete chtít vyplatit v prosinci 2020 nejpozději do 15.11.2020 s ukončením k 30.11.2020. Dohody, které obdržíme po tomto datu, budou vyplaceny až v lednu 2021.

4) Dle poslední novely Občanského zákoníku, platné od 1.7.2020, bude rozhodující pro rozpočet nákladů na byty znění uvedené v Prohlášení vlastníka pro Váš dům. Pro domy, které byly původně družstevní máme toto prohlášení k dispozici. Prosíme výbory společenství vlastníků ve střediscích 240 - 399 o doručení tohoto prohlášení na SBD Kolín do 15.10.2020. Pokud nemáte prohlášení vlastníka k dispozici, můžete si nechat zhotovit kopii na Katastrálním úřadu. V případě, že neobdržíme platnou kopii, necháme ji na Katastrálním úřadu vyhotovit na náklady Vašeho SVJ, jelikož se nyní jedná o nutnou náležitost správy domu.

 

V Kolíně dne 17. 9. 2020

Ing. Simona J i ř í k o v s k á
předseda představenstva SBD Kolín