Novinky
Oběžník 2020/04
Oběžník 2020/03


Mapa serveru
  Informační deska
  Oběžníky
  Dokumenty a formuláře
  Volené orgány SBD
  Fotogalerie
  Historie - výročí 50 let
  Kontakty

Úřední dny

  Pondělí 6:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
  Čtvrtek 6:00 - 11:00, 12:00 - 16:30

 

Správa domů a bytů online

 Důležitá telefonní čísla
 

 Poruchové služby  
 Plyn 1239
 Elektrický proud 840 850 860
 Topení 800 778 833
 Voda, kanalizace
    - Kolín

800 050 275
    - Český Brod 840 111 322
    - Kostelec n. Č.L. 603 557 184
 Výtahy 777 767 136
 Nouzové otevírání bytů 602 361 304

 Tísňová volání

 Hasiči 150
 Záchr. služba 155
 Policie ČR 158
 Městská policie
    - Kolín

156
    - Český Brod 321 612 156

 SBD Kolín
 Čísla s možností přepojení
 Sekretariát 321 338 010
 Předseda 321 338 011 
 Ekonomický náměstek 321 338 055
 Technický náměstek 321 338 043
737 911 366
 Členské a bytové záležitosti 321 338 072
 Vydávání bytů do vlastnictví 321 721 156

Pro nově vznikající společenství nabízíme uspořádání ustavující schůze s notářem, bezplatné vypracování stanov a provedení zápisu do obchodního rejstříku

Pro všechny subjekty je k dispozici právní servis a velmi výhodné pojištění včetně likvidace pojistných událostí

Společenstvím a družstvům je vedeno v rámci správy podvojné účetnictví včetně archivace - případné kontroly probíhají u správce

Komplexní zpracování mzdové agendy pro funkcionáře a zaměstnance SVJ a družstev

Plná zodpovědnost správce za hlídání termínů povinných revizí elektrorozvodů společných prostor, hromosvodů, hydrantů a hasících přístrojů, cejchovacího období vodoměrů

Vedení agendy ohledně volebního období statutárních orgánů, provádění změn v Rejstříku společenství

Zajištění povinného zveřejňování účetní závěrky v elektronické podobě

Evidence plateb včetně vymáhání dlužných částek, provádění vyúčtování

Příprava zápisů na výroční schůze včetně pozvánek a zprávy o hospodaření - možno v elektronické podobě

Za Stavební bytové družstvo Kolín tyto služby nabízí sehraný tým zaměstnanců s dlouholetými zkušenostmi
  


Stavební bytové družstvo Kolín

Sladkovského 13
280 02 Kolín IV.
e-mail: infosbdkolin.cz
http://www.sbdkolin.cz
IČO: 00035564
DIČ:CZ00035564

Zapsána v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem  v Praze,
spisová značka DrXCVIII 87

 

Aktualizace 18. 11. 2021